Jeugd en jongeren

 

Portefeuillehouder in pastoraatgroep

Mw. J. van Deursen
E-mail: juliettevandeursen@planet.nl

 

Actie Schoenmaatjes

Dit jaar wordt weer de actie Schoenmaatjes gehouden. De kinderen van Voorschoten kunnen dit jaar meedoen via de basisscholen. We willen iedereen die via de parochie mee wil doen, graag de gelegenheid bieden. Achterin de kerk kunt u een folder meenemen.

U kunt op twee manieren meedoen: door zelf een schoenendoos te versieren en te vullen (zie informatie in de folder) of door deze actie te steunen met een financiële bijdrage via het machtigingsformulier.

U kunt de dozen en machtigingsformulieren tot uiterlijk 20 november elke zondag na de viering inleveren bij de kosters.

Voor meer informatie:
Juliëtte van Deursen (juliettevandeursen@planet.nl)
Eveline Zoet (baleveline@hotmail.com ).

 

Aanmelding Vormsel 2016-2017

Het vormseljaar gaat in september van start voor kinderen die in groep 8 zitten. In september en oktober gaan de kinderen zich inhoudelijk voorbereiden. Na de voorbereidingsbijeenkomsten beslissen de kinderen of ze gevormd willen worden.

De viering zelf is op zondag 13 november en na het heilig Vormsel zijn er de rest van het jaar nog leuke activiteiten om aan mee te doen.

Alle kinderen die mogelijk in aanmerking komen voor het heilig Vormsel en die in administratie van de parochiekern voorkomen, zullen in augustus een aanmeldingsbrief ontvangen. Ontvangt u onverhoopt deze brief niet in augustus, maar wilt uw zoon of dochter wel graag meedoen, laat het ons dan z.s.m. weten door een mail te sturen aan het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl

Onze nieuwe kapelaan Boris Plavčić gaat de vormselwerkgroep van 2016-2017 begeleiden.
Boris zoekt nog ouders/ vrijwilligers om samen met hem de nieuwe vormselwerkgroep te vormen.
Ouders die daarin interesse hebben kunnen zich opgeven bij Juliëtte van Deursen: 071 5724747, juliettevandeursen@planet.nl of bij locatiereferent Dirk Gudde:  dirkgudde@parochie-augustinus.nl.

 

Nieuwsbrief jeugdactiviteiten 2016-2017

Klik hier voor de nieuwsbrief.

 

JP

Zo’n tien jaar geleden is JP opgericht, het JongerenPastoraat van de parochiekern Heilige Laurentius en de Moeder Gods in Voorschoten. Lees verder.

 

Scouting Impeesa Voorschoten

Scouting Impeesa Voorschoten heeft een eigen website www.impeesavoorschoten.nl .