Jeugd en jongeren

Hoe neem je de kinderen mee in het geloof? Hoe zet je de deur open om met God op weg gaan? Dat Hij hun richtingwijzer, bron en steun kan zijn in het leven van alledag en bij de belangrijke gebeurtenissen. Hoe geef je de kinderen mee dat ze geliefd zijn en dat ze geroepen zijn om hun steentje bij te dragen aan een betere wereld? De geloofsopvoeding is een uitdaging! Samen naar de kerk gaan is daar een wezenlijk onderdeel van. Hopelijk weten kinderen de rest van hun leven de kerk als thuisbasis terug te vinden waar ter wereld ze ook zijn. Het meebeleven van het kerkelijk jaar is een heel concrete manier om met Jezus op weg te gaan. In de kerk ontmoeten ze ook andere Katholieke kinderen.

In de tabjes hiernaast vindt u meer informatie hoe de parochie de kinderen erbij betrekt.

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud van de aanwijzingen van het RIVM en het bisdom.

We zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Vind je het katholieke geloof belangrijk en lijkt het je leuk om dit te helpen doorgeven aan de volgende generaties? Neem dan contact op met het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl