Kerkbalans

De landelijke actie Kerkbalans wordt jaarlijks gehouden in januari.
De Kerk is het waard om je voor in te zetten en betrokken te zijn.

U kunt financieel bijdragen door:

● een gift over te maken op Rabo rekening NL 22 RABO 0155 0048 83
ten name van: Parochie H. Augustinus te Wassenaar, inzake: kerkbijdrage Voorschoten.

● een periodieke gift te doen voor minimaal 5 jaar. Dit is gunstig i.v.m. belastingaftrek.

Informatie hierover kunt u vinden in het Kerstnummer 2016 van het parochieblad De Augustinus op blz. 2 (de tekst kunt u ook hier lezen),  op deze website onder Organisatie/Financiën/Informatie over giften en op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl.

Het formulier Overeenkomst – periodieke gift in geld ten gunste van de Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods kunt ophalen bij het Kerkelijk Bureau of hier downloaden.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau van de Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods, Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten.
Tel. 071-5612508, e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl.