Kerkbalans

De landelijke actie Kerkbalans wordt jaarlijks gehouden in januari. De Kerk is het waard om je voor in te zetten en betrokken te zijn.

Er zijn verschillende mogelijkheden om financieel bij te dragen:

● U kunt uw gift overmaken op Rabo rekening NL 22 RABO 0155 0048 83
ten name van: Parochie H. Augustinus te Wassenaar, inzake: kerkbijdrage Voorschoten.

● U kunt een periodieke gift doen voor minimaal 5 jaar. Dit is gunstig i.v.m. belastingaftrek.

Informatie hierover kunt u vinden in het Kerstnummer 2016 van het parochieblad De Augustinus op blz. 2 (de tekst kunt u ook hier lezen),  op deze website onder Organisatie/Financiën/Informatie over giften en op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl.

Het formulier Overeenkomst – periodieke gift in geld ten gunste van de Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods kunt ophalen bij het Kerkelijk Bureau of hier downloaden.

● U kunt ook doneren via de “Doneer nu” knop rechts bovenaan op deze website. U doneert dan via iDEAL.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau van de Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods, Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten.
Tel. 071-5612508, e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl.