Koffieschenken / Gastheren-gastvrouwen

 

Koffieschenken
Elkaar ontmoeten, tijdens de koffie, na de zondagsviering is heel gezellig en waardevol.
Elke zondag is er na de viering in de H. Laurentiuskerk koffiedrinken in het Bondsgebouw.

Voor informatie kunt u zich wenden tot:
Contactpersoon:
Mw. M. Focke
E-mail: minifocke@gmail.com

Kerkelijk Bureau Parochiekern H. Laurentius en Moeder Gods
Tel. 071-561 25 08
E-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl

 

Gastheren/Gastvrouwen

Contactpersoon: Mw. J. Rotteveel
E-mail: joke.rotteveel@ropeco.nl