Koren

korenOnze parochiekern heeft diverse koren: het Laurentiuskoor (gemengd koor), een dameskoor,  koor Respons en een kinderkoor. Mensen beleven veel plezier aan samen zingen en aan de gezelligheid van het samenzijn. Want een koor brengt onderlinge contacten tot stand doordat je elkaar regelmatig ziet. Het zingen in een kerkkoor maakt daarbij ook nog eens de verbinding met je geloof door het repertoire, het bijwonen en begeleiden van de kerkdiensten.
Het gemengd koor begeleidt de vieringen op zon- en feestdagen. Het dameskoor begeleiden rouw- en trouwdiensten.
Wilt u informatie over repetities en dergelijke neem dan gerust contact op met onderstaande contactpersonen. U bent van harte welkom.

Laurentiuskoor (gemengd koor)

Repetitie op dinsdag van 19.45-22.15 uur in het Bondsgebouw.

Contactpersoon:
Hr. H. Karis
E-mail : h.karis@hotmail.com

Dameskoor

Repetitie op maandag van 13.30-14.30 uur in het Bondsgbouw.

Contactpersoon:
Mw. A. van Deursen
Tel. 071-561 22 13

Respons

Respons is een bijzonder koor binnen de parochiekern. Een volwassen koor met een jong geluid. Met eigentijdse liederen, die betrekking hebben op wisselende thema’s, wil Respons één keer per maand een positieve, inspirerende bijdrage leveren aan een kerkdienst in de Laurentius- of Moeder Gods kerk. Er zijn geen leeftijdsgrenzen, iedereen kan meedoen. Het plezier in zingen voert de boventoon, maar onder leiding van de professionele dirigente /pianiste Astrid de Koning wordt ook aan de kwaliteit gewerkt.
Wie niet zingt, maar wel wil meewerken aan het voorbereiden van de diensten, wordt ook van harte uitgenodigd. Wie een instrument bespeelt natuurlijk ook.

Repetitie op dinsdag van 20.00-21.00 uur in de bovenzaal van het Bondsgebouw

Contactpersoon
Mw. A. de Koning
E-mail : astriddekoning@casema.nl

Kinderkoor

Houdt uw kind van zingen?
Laat hem/haar dan zingen bij het kinderkoor van de parochie. Alle kinderen die al een halfjaar in groep 3 (dan kunnen ze namelijk al wat lezen) of hoger zitten, zijn welkom.
Het kinderkoor zingt bij alle maandelijkse gezinsvieringen, met Kerstmis, Pasen, Palmpasen en de Eerste Heilige Communieviering.

Repetitie op donderdag van 18.30-19.15 uur in het Bondsgebouw.

In de schoolvakanties zijn de kinderen vrij.

Contactpersoon:
Vacature
E-mail (tijdelijk) : kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl