Kosters en misdienaars

Kosters

Voorgangers en misdienaars werken altijd nauw samen met de kosters. De koster werkt op de achtergrond en zorgt ervoor dat alles voor de parochianen en de voorgangers soepel verloopt. Enkele taken zijn bijvoorbeeld: kerkdeuren openen, zorgen dat het warm is in de kerk, boekjes klaarleggen, klokken luiden, alles in de sacristie en op het priesterkoor klaarleggen, hulp bieden aan parochianen indien nodig, calamiteiten opvangen, bestellingen doorgeven enzovoort. Kosters zijn niet alleen actief rond allerlei vormen van liturgie, maar ook bij andere gelegenheden die zich in en rond de kerk afspelen.

Contactpersoon :
Ernie Wielenga – van Velzen
E-mail: erniecj@hotmail.com

Misdienaars

Kinderen die de Eerste Communie hebben ontvangen kunnen misdienaar worden. Een misdienaar is een belangrijke ondersteuning voor de voorganger in een viering. Hij/zij draagt spullen aan en helpt mee met het verrichten van liturgische handelingen zoals het binnendragen van de kaarsen. Ze zijn een extra paar handen voor de pastor/pastoor. Zonder de misdienaars wordt het wel erg ‘kaal’. Per viering zijn er twee misdienaars, je doet het dus samen. Nadat je geleerd hebt wat je moet doen, word je de eerste tijd samen met iemand die al langer misdienaar is ingezet. Hoe meer kinderen misdienaar zijn, hoe minder vaak je aan de beurt bent. De meeste misdienaars vinden het leuk omdat ze dan wat te doen hebben tijdens een kerkdienst.
Eens per jaar hebben de misdienaars een gezellig uitje.
Je moet naar school, misdienaar mag je worden!

Kinderen en jongeren krijgen een korte training/cursus, daarna zullen zij in de viering actief zijn, samen met een ervaren misdienaar.

Contactpersoon :
Gerda Prins
E-mail: joh.prins@casema.nl

of via het

Kerkelijk Bureau Parochiekern H. Laurentius en Moeder Gods
Tel. 071-561 25 08
E-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl