Christelijke meditatie

Ons leven is veelal vol drukte, haast en geluid. Het is goed regelmatig tijd te nemen om stil te worden en zo God in ons leven toe te laten.
Het gebed is daarbij het middel bij uitstek. In de christelijke traditie kennen we vele soorten gebeden.
Christelijke meditatie, waarbij steeds een bepaald gebedswoord of mantra wordt herhaald, is ook een vorm van bidden.
Deze vorm heeft oude wortels: zij werd al door christenen in de vierde eeuw (de zogenaamde woestijnvaders/moeders) beoefend.
Deze traditie is door de benedictijn John Main (1926-1982) nieuw leven ingeblazen.
Het ideaal is twee maal daags de tijd te nemen om stil te worden en het gebedswoord te zeggen.

Sinds 2007 wordt hier in Voorschoten door een groeiende groep mensen op deze manier gemediteerd.
Om de persoonlijke meditatie te ondersteunen komen wij regelmatig samen en wel op:

= Iedere zaterdag van 16.00-17.00 uur in het Bondsgebouw, Leidseweg 100, naast de pastorie van de H. Laurentiuskerk.

= De eerste en derde donderdag van iedere maand ’s avonds om 19.30 in de Van Eerdehof, De Zeven Provinciën 47, wijk Noord Hofland.

U bent daar ook van harte welkom.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Informatie bij :
mv. B. v.d. Zijden
E-mail : bep.zijden@gmail.com

Website: Christelijke meditatie: www.wccm.nl