Misdienaars

De misdienaars helpen de priester bij het vieren van de H. Mis door bijvoorbeeld namens de hele kerkgemeenschap de gaven naar het altaar te brengen of het belletje te laten rinkelen, zodat iedereen gaat knielen. Er is nu een groep van negen misdienaars (ongeveer tussen 8 en 16 jaar).

Waarom zou je misdienaar worden?

Misdienaar zijn is heel belangrijk werk. Jouw hulp zorgt ervoor dat de mensen in de kerk een mooie viering hebben. Maar het is ook leuk, je hebt iets te doen en hoeft niet alleen maar stil op je plaats te zitten als je naar de kerk gaat.

Wat doet een misdienaar?

Een misdienaar helpt de voorganger bij een viering in de kerk. Je trekt daarvoor speciale kleding aan, net als de voorganger. Voor de misdienaar heet dat een ‘albe’.

Meestal ben je met zijn tweeën  tegelijkertijd misdienaar. De taken worden dan onder elkaar verdeeld. Hier een aantal mogelijkheden:

  • Je loopt bij het halen en terugbrengen van het evangelieboek mee met kaarsen.
  • Je staat met een kaars naast de voorganger die de evangelietekst voorleest.
  • Je helpt bij het klaarmaken van het altaar, en het opruimen daarvan na afloop.

Wie kan misdienaar worden?

Zowel meisjes als jongens mogen als zij gedoopt zijn en de 1e Communie hebben gedaan misdienaar worden.

Hoe word je misdienaar?

Jij of je ouders kunnen je aanmelden bij het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl) of bijvoorbeeld bij een koster voor of na de viering. Zij geven jouw gegevens door aan degene die in jouw kerk de planning van de misdienaars doet.

Je hoeft natuurlijk niet gelijk alles te kunnen, je gaat eerst oefenen en er is altijd iemand die het al goed kan en die je dan precies vertelt wat je moet doen.

Hoe vaak mag je misdienen?

Er wordt een rooster gemaakt waarop precies staat wanneer je aan de beurt bent. Meestal één keer per maand.

Je kunt natuurlijk ook tevoren opgeven als je bepaalde data hebt dat je niet kunt.

Hoe vaak je aan de beurt bent ligt dus aan jouw eigen agenda maar ook aan het aantal misdienaars dat er is in jouw kerk.