Zondag 6 januari: Nieuwjaarskoffie en uitreiking Laurentiuspenning

Na de Eucharistieviering op de eerste gewone zondag van het jaar, is er in het Bondsgebouw extra feestelijk koffiedrinken, met oliebollen, een glaasje, en de gelegenheid elkaar zalig nieuwjaar te wensen.
Op deze ochtend wordt ook de Laurentiuspenning uitgereikt. Fijn als we hier met veel parochianen bij zijn. Komt u ook? Van harte welkom!

De Pastoraatgroep

 

Allerzielen, 2 november 2018, H. Laurentiuskerk

Heilige Laurentiuskerk, Leidseweg 98, Voorschoten
Viering Allerzielen: 19.30-20.15 uur
Muziek, gebed en kaarsjes aansteken: inloop 20.15-20.45 uur

 

 

 

 

 

 

In november laten de bomen hun bladeren vallen en wordt het eerder donker. We worden eraan herinnerd dat het leven een einde heeft. De novembermaand brengt ons in contact met ons eigen levenseinde en met de dood van mensen die we verloren hebben.

Op 2 november gedenkt de katholieke kerk de gestorvenen. Zij worden herdacht door te zingen, te bidden en een kaarsje aan te steken. De lichtjes herinneren ons aan de overledenen en aan het licht van God waarin de overledenen verkeren.

Van 19.30 tot ongeveer 20.15 uur is er een gebedsviering in de Laurentiuskerk en op het parochiekerkhof ter gedachtenis aan de overledenen uit de parochiekern van afgelopen jaar en de andere overledenen die we willen gedenken.

Na afloop van de viering is er tussen 20.15 en 20.45 uur gelegenheid om in de Laurentiuskerk een kaarsje aan te steken en te bidden voor dierbare gestorvenen. Ook als u niet verbonden bent aan de kerk, maar wel iemand in eerbied wilt herdenken, bent u van harte welkom. U kunt ook alleen tussen 20.15 uur en 20.45 uur komen om een kaarsje aan te steken.

Heer, herinner U de namen,
ieder die gestorven is.
Zie ons aan zoals wij kwamen
uit de diepte, het verlies
van de mensen, die wij dragen
op de lippen, in ons hart,
die wij missen sinds de dagen,
dat de dood ons huis verwart.

(Tekst: Kees van der Zwaard)

 

Fotoboek 150 jaar H. Laurentiuskerk bestellen

 

 

 

 

 

Op 17 oktober jl. is een prachtig fotoboek over het feest 150 jaar H. Laurentiuskerk op 2 september aangeboden aan Dirk Gudde.

Ook u kunt dit fotoboek in uw bezit krijgen. Het gaat om een tijdelijke aanbieding. Tot 5 november a.s. kunt u het fotoboek bestellen via het kerkelijk bureau.

De kosten zijn € 40,-.  Graag vooraf contant betalen.

Op zondag ligt een inkijkexemplaar achter in de kerk.

Op weekdagen is het boek in te zien op het kerkelijk bureau; maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur.

 

Expositie groot succes. Film Laurentiuskerk online.

Op 5 oktober kwam een eind aan de kleine expositie die was ingericht in Museum Voorschoten, bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de H. Laurentiuskerk. Meer dan 1000 bezoekers hebben de expositie gezien, al dan niet speciaal daarvoor naar het museum gekomen. Uit de enquête-formulieren bleek grote waardering voor de tentoonstelling.
De korte film die Arie Oliehoek maakte over de geschiedenis van de kerk, en tevens een portret van de activiteiten in en rond de kerk, is tijdens de hele expositie te zien geweest.
U kunt de film hier bekijken.

Oktober is bijbelmaand, Jonamaand

In de bijbelmaand staat het bijbelboek Jona centraal. Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Bondsgebouw.

Nog even de data op een rij:  

9 oktober om 14.00 – 16.00 uur

16 oktober om 20.00 – 22.00 uur

23 oktober om 14.00 – 16.00 uur

30 oktober om 20.00 – 22.00 uur

Zie verder een uitgebreide beschrijving op  blz. 21 in de Augustinus van oktober.

Van harte aanbevolen!

 

Gezinscatechese in 2019 van start

In januari 2019 starten we in onze parochie met een nieuw catecheseproject voor gezinnen. Hiermee hopen we een aanbod te doen aan ouders van nu; ouders die het geloof aan hun kinderen willen doorgeven en ook zelf verlangen naar verdieping en bezinning.

Wilt u meer weten?

Ga naar deze link. U kunt hier een informatie-brief en een informatie-folder downloaden en als u mee wilt doen, kunt u zich ook aanmelden.

 

Veiling 15 september 2018

Op 15 september 2018 houden in het Bondsgebouw een veiling van voorwerpen uit de Moeder Godskerk en door parochianen ter beschikking gestelde voorwerpen.

De veiling start om 20.00 uur.  De zaal is open vanaf 19.00 uur. De veiling staat onder toezicht van notaris mw. mr. M.W. Delahaije..

Van 16.00 uur tot 18.00 uur is het mogelijk om de kavels te bekijken en kan men eventueel schriftelijk een bod uitbrengen indien men ’s-avonds niet aanwezig kan zijn.

Ook zijn de kavels HIER online te bekijken.

De opbrengst is bestemd voor de herinrichting van de H. Laurentiuskerk en het ontwikkelen van een Moeder Godskapel.

 

Korte film over H. Laurentiuskerk

Voor het 150 jarig jubileum van de H. Laurentiuskerk maakte filmmaker Arie Oliehoek een korte film (9 minuten) over de kerk. In de film komt niet alleen de geschiedenis van het gebouw en het interieur aan bod, maar worden ook beelden getoond van het parochieleven. Vele parochianen komen in beeld. De film is nog tot 30 september te zien op de expositie “150 jaar H. Laurentiuskerk” in Museum Voorschoten (woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur; toegang gratis). Ook zal de film vertoond worden tijdens de ontvangst in het Bondsgebouw op 2 september (na de viering van 11.15 uur) en op Open Monumentendag, op 8 september, eveneens in het Bondsgebouw.

Op de facebookpagina van de parochie is een trailer (voorproefje) van de film te zien:

Laurentius-jubileum in de media

In de lokale media is veel aandacht voor het 150-jarig bestaan van de H. Laurentiuskerk. Niet alleen in lokale kranten en tijdschriften verschenen artikelen. Ook de lokale omroep Unity-tv kwam opnames maken. In het nieuws-item van twee minuten komen pastoor Michel Hagen en locatiereferent Dirk Gudde aan het woord. U kunt het hier bekijken:
https://www.unity.nu/Artikelen/voorschoten/oud-bisschop-van-luyn-bij-150e-verjaardag-laurentiuskerk

Programma 150 jaar H. Laurentiuskerk

In de maanden augustus en september zullen we vieren dat de
H. Laurentiuskerk op 17 augustus 1868 is gewijd en in gebruik genomen. Hier volgt een overzicht van de activiteiten.

Pontificale hoogmis en receptie 2 september

Hoogtepunt van de viering is de pontificale hoogmis op zondag 2 september. Om 11.15 begint deze viering, waarin mgr. A. van Luyn, oud-bisschop van Rotterdam, zal voorgaan, geassisteerd door de pastoor en de diakens uit ons pastorale team. Ook de locatiereferent is erbij en  op deze ochtend zullen ook al onze misdienaars optreden in nieuwe kleding. De kaarsjes bij de wijdingskruisjes zullen branden, uiteraard! Na deze viering is er een feestelijke ontvangst voor parochianen en genodigden in het Bondsgebouw.

Expositie Museum Voorschoten 8 augustus tot 30 september

In de periode 8 augustus tot 30 september is er in Museum Voorschoten een kleine expositie. Daarin wordt de geschiedenis van de H. Laurentiuskerk getoond als gebouw van de gelovige gemeenschap. Onderdeel van de expositie is een korte film over de H. Laurentiuskerk, die speciaal voor het jubileum gemaakt is. Het museum is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Toegang 4 euro. Het museum ontvangt u graag met een kopje koffie/thee. Vrienden van het museum hebben gratis toegang evenals  kinderen tot en met 12 jaar).

U bent ook van harte welkom bij de officiële opening van de expositie door de burgemeester van Voorschoten, mevrouw Bouvy-Koene, op 12 augustus om 16.00 uur. Ook pastoor Michel Hagen zal een korte toespraak houden. (Aansluitend is die dag de jaarlijkse Laurentius-barbecue in Bondsgebouw/pastorie, waarvoor aanmelding noodzakelijk is).

In de periode van de expositie zal de H. Laurentiuskerk op 2 zaterdagmiddagen extra te bezichtigen zijn:
25 augustus en 15 september, van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Open Monumentendag 8 september

Op Open Monumentendag, 8 september, zal de H. Laurentiuskerk extra in de aandacht staan vanwege het jubileum. Op deze dag zal de nieuwe gids voor de H. Laurentiuskerk beschikbaar zijn, waar momenteel hard aan wordt gewerkt. Er zal in de kerk een kleine expositie zijn met mooie voorwerpen die anders in de kluis opgeslagen zijn. Tevens zal er orgelspel zijn door de vaste organisten van de kerk: Richard Bot (11.00 en 12.00 uur) en Louise Hillen (14.00 en 15.00 uur). Rond deze recitals zijn er mogelijkheden voor bezichtiging van het orgel, en zal meer informatie gegeven worden, met lichtbeelden. Op deze dag is het Bondsgebouw open, waar wij de bezoekers ontvangen met koffie en thee, en waar ook de korte film over de kerk te zien zal zijn. Het precieze programma van de Open Monumentendag publiceren we in het septembernummer van De Augustinus.

Dirk Gudde