Gezinscatechese in 2019 van start

In januari 2019 starten we in onze parochie met een nieuw catecheseproject voor gezinnen. Hiermee hopen we een aanbod te doen aan ouders van nu; ouders die het geloof aan hun kinderen willen doorgeven en ook zelf verlangen naar verdieping en bezinning.

Wilt u meer weten?

Ga naar deze link. U kunt hier een informatie-brief en een informatie-folder downloaden en als u mee wilt doen, kunt u zich ook aanmelden.

 

Veiling 15 september 2018

Op 15 september 2018 houden in het Bondsgebouw een veiling van voorwerpen uit de Moeder Godskerk en door parochianen ter beschikking gestelde voorwerpen.

De veiling start om 20.00 uur.  De zaal is open vanaf 19.00 uur. De veiling staat onder toezicht van notaris mw. mr. M.W. Delahaije..

Van 16.00 uur tot 18.00 uur is het mogelijk om de kavels te bekijken en kan men eventueel schriftelijk een bod uitbrengen indien men ’s-avonds niet aanwezig kan zijn.

Ook zijn de kavels HIER online te bekijken.

De opbrengst is bestemd voor de herinrichting van de H. Laurentiuskerk en het ontwikkelen van een Moeder Godskapel.

 

Korte film over H. Laurentiuskerk

Voor het 150 jarig jubileum van de H. Laurentiuskerk maakte filmmaker Arie Oliehoek een korte film (9 minuten) over de kerk. In de film komt niet alleen de geschiedenis van het gebouw en het interieur aan bod, maar worden ook beelden getoond van het parochieleven. Vele parochianen komen in beeld. De film is nog tot 30 september te zien op de expositie “150 jaar H. Laurentiuskerk” in Museum Voorschoten (woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur; toegang gratis). Ook zal de film vertoond worden tijdens de ontvangst in het Bondsgebouw op 2 september (na de viering van 11.15 uur) en op Open Monumentendag, op 8 september, eveneens in het Bondsgebouw.

Op de facebookpagina van de parochie is een trailer (voorproefje) van de film te zien:

Laurentius-jubileum in de media

In de lokale media is veel aandacht voor het 150-jarig bestaan van de H. Laurentiuskerk. Niet alleen in lokale kranten en tijdschriften verschenen artikelen. Ook de lokale omroep Unity-tv kwam opnames maken. In het nieuws-item van twee minuten komen pastoor Michel Hagen en locatiereferent Dirk Gudde aan het woord. U kunt het hier bekijken:
https://www.unity.nu/Artikelen/voorschoten/oud-bisschop-van-luyn-bij-150e-verjaardag-laurentiuskerk

Programma 150 jaar H. Laurentiuskerk

In de maanden augustus en september zullen we vieren dat de
H. Laurentiuskerk op 17 augustus 1868 is gewijd en in gebruik genomen. Hier volgt een overzicht van de activiteiten.

Pontificale hoogmis en receptie 2 september

Hoogtepunt van de viering is de pontificale hoogmis op zondag 2 september. Om 11.15 begint deze viering, waarin mgr. A. van Luyn, oud-bisschop van Rotterdam, zal voorgaan, geassisteerd door de pastoor en de diakens uit ons pastorale team. Ook de locatiereferent is erbij en  op deze ochtend zullen ook al onze misdienaars optreden in nieuwe kleding. De kaarsjes bij de wijdingskruisjes zullen branden, uiteraard! Na deze viering is er een feestelijke ontvangst voor parochianen en genodigden in het Bondsgebouw.

Expositie Museum Voorschoten 8 augustus tot 30 september

In de periode 8 augustus tot 30 september is er in Museum Voorschoten een kleine expositie. Daarin wordt de geschiedenis van de H. Laurentiuskerk getoond als gebouw van de gelovige gemeenschap. Onderdeel van de expositie is een korte film over de H. Laurentiuskerk, die speciaal voor het jubileum gemaakt is. Het museum is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Toegang 4 euro. Het museum ontvangt u graag met een kopje koffie/thee. Vrienden van het museum hebben gratis toegang evenals  kinderen tot en met 12 jaar).

U bent ook van harte welkom bij de officiële opening van de expositie door de burgemeester van Voorschoten, mevrouw Bouvy-Koene, op 12 augustus om 16.00 uur. Ook pastoor Michel Hagen zal een korte toespraak houden. (Aansluitend is die dag de jaarlijkse Laurentius-barbecue in Bondsgebouw/pastorie, waarvoor aanmelding noodzakelijk is).

In de periode van de expositie zal de H. Laurentiuskerk op 2 zaterdagmiddagen extra te bezichtigen zijn:
25 augustus en 15 september, van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Open Monumentendag 8 september

Op Open Monumentendag, 8 september, zal de H. Laurentiuskerk extra in de aandacht staan vanwege het jubileum. Op deze dag zal de nieuwe gids voor de H. Laurentiuskerk beschikbaar zijn, waar momenteel hard aan wordt gewerkt. Er zal in de kerk een kleine expositie zijn met mooie voorwerpen die anders in de kluis opgeslagen zijn. Tevens zal er orgelspel zijn door de vaste organisten van de kerk: Richard Bot (11.00 en 12.00 uur) en Louise Hillen (14.00 en 15.00 uur). Rond deze recitals zijn er mogelijkheden voor bezichtiging van het orgel, en zal meer informatie gegeven worden, met lichtbeelden. Op deze dag is het Bondsgebouw open, waar wij de bezoekers ontvangen met koffie en thee, en waar ook de korte film over de kerk te zien zal zijn. Het precieze programma van de Open Monumentendag publiceren we in het septembernummer van De Augustinus.

Dirk Gudde

 

Noveengebed 150 jaar H. Laurentiuskerk

In september viert de parochie de wijding van de H. Laurentiuskerk, 150 jaar geleden.
Om dit jubileum ook met gebed te begeleiden is een noveengebed gemaakt, en een noveenkaars.  We bidden op voorspraak van de Moeder Gods, de H. Augustinus en de H. Laurentius voor de kerk, dat wil zeggen voor het gebouw, maar vooral voor de Kerk en de parochiegemeenschap die samenkomt in deze kerk om de Heer te ontmoeten en in Hem gemeenschap te zijn.

Gesuggereerd worden de volgende dagen voor het noveengebed:
– De 9 dagen vanaf de vooravond van het feest van de H. Laurentius (10 augustus) tot en met de wijdingsdag, dus van 9 augustus t/m 17 augustus.
– En/of: de periode tussen de wijdingsdatum (17 augustus) en de feestelijke viering op 2 september, bijvoorbeeld 24 augustus t/m 1 september (met midden in deze periode de feestdag van de H. Augustinus, patroon van onze parochie, op 28 augustus.

Het noveengebed vindt u hier.

De gezegende kaarsen zijn voor 5 euro verkrijgbaar in de H. Laurentiuskerk.

A novena prayer was developed to support the memorial of the consecration of the Church of St. Lawrence in Voorschoten (August 17, 1868) and its celebration on September 2, 2018.
The English version of this prayer may be found here.

 

Zondag 12 augustus BBQ

Graag zetten we een heerlijke traditie voort en ontsteken we op

zondag 12 augustus om 17.00 (!) de BBQ

weer ter gelegenheid van onze Heilige Laurentius.

Alle Voorschotense parochianen, gemeenteleden (PGV) en leden van de Anglicaanse parochie St. James worden uitgenodigd zich aan te melden bij het Kerkelijk Bureau aan de Leidseweg 102. Graag vooraf uw bijdrage van € 10 (kinderen € 5) pp. afgeven, dan zorgen wij dat er voldoende eten en drinken voor u is.

Bent u nog fit en vindt u het leuk om mee te helpen met opbouwen, inrichten, catering en/of het aantrekkelijk maken voor de jeugd, laat het dan graag snel weten!

Namens de Pastoraatgroep,

Liduin & Franja Mora (werkgroep BBQ)

 

Zondag 8 juli: Parkdienst: voor jong en oud!

Op 8 juli kerken wij buiten, in het Burgermeester Berkhoutpark! Een bijzondere gelegenheid om open voor iedereen, in de natuur samen (oecumenisch!) te vieren. Wij hebben een heel spannend thema: Wat vind je gek? Doe maar niet gewoon!  De mensen in Jezus’ ‘hometown’ Nazareth konden niet geloven dat een van hen zulke wijze, profetische woorden sprak in de synagoge. Volwassenen, kinderen en jongeren zullen op verschillende manieren aan de slag gaan met dit verhaal. Het is wel handig om een stoel of een kussentje mee te nemen..Na de viering is er natuurlijk uitgebreid tijd elkaar te ontmoeten met koffie/ thee/ en allerhande lekkers. Wilt u daar alstublieft iets voor meenemen? Taart, krentenbollen, koekjes, fruit,…  In deze dienst gaan voor ds. Anki Peper en pastoraal werker Dirk Gudde. Muzikaal staat Maria Rosenmöller aan het roer.

Aanvang 10.30 uur

Op 8 juli is er bij wijze van uitzondering GEEN VIERING in de H. Laurentiuskerk.

 

Zaterdag 7 juli cabaret

Het afgelopen jaar werkten we met het thema ‘gein’. Er viel en valt in de kerk gelukkig nog veel te lachen. Om dit jaar in stijl af te sluiten zullen Bert Boter en Dirk Gudde een cabaretavond verzorgen op zaterdag 7 juli om 20.00 uur in Het Kruispunt. Iedereen, groot en klein, Katholiek, Protestant of nog wat anders, is van harte welkom om een avond heerlijk te ontspannen.

Hacker actief

Op 19-05-2018 hebben onbevoegden zich toegang verschaft tot het emailadres van het Kerkelijk Bureau. Daardoor zijn er mails verstuurd, die niet daadwerkelijk van de medewerkers van het Kerkelijk Bureau afkomstig waren. Mogelijk zijn uw emailgegevens ook bij de onbevoegden terecht gekomen. Direct na ontdekking is er alles aan gedaan om het misbruik te stoppen en dit in de toekomst te voorkomen. Ook is hiervan melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Namens de Beheercommissie, Liduin Mora.