Nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari 2020

Na de viering van 11 uur is er een nieuwjaarsreceptie in het Bondsgebouw.

Met  oliebollen en een drankje proosten we op het nieuwe jaar.

U bent van harte welkom!

Diaken Peter Winnubst is de nieuwe locatiereferent in onze Parochiekern

Per 1 januari 2020 is Diaken Peter Winnubst de nieuwe locatiereferent voor Voorschoten.

Hij zal dit combineren met locatiereferent zijn in Oegstgeest. Peter is aanwezig in Voorschoten op maandag en woensdag. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Bondsgebouw, op zondag 5 januari, kunt u nader met hem kennismaken.

Zegening van voertuigen in Voorschoten met gezinslunch

Op zondag 15 september 12:30 – 13:30 uur is er een mogelijkheid om op de parkeerplaats naast de Laurentiuskerk, Leidseweg 98 uw voertuig(en) te laten zegenen door Pastoor Michel Hagen. Ieder krijgt een klein aandenken en er zijn ter plekke beeldjes van de heilige Christoffel te koop. De zegen kan aan een auto worden gegeven, maar ook de fiets, kinderwagen, scootmobiel en rollator zijn uiteraard welkom. De zegen is gratis, maar een kleine donatie voor de kerk wordt uiteraard gewaardeerd.

Als katholiek gebruik is de voertuigzegening verbonden met de verering van de heilige Christoffel, de patroonheilige van de reizigers. Zijn feestdag valt op 25 juli. Omdat de meesten toen op vakantie waren, vindt de voertuigzegening iets later plaats. Dat is des te belangrijker, want het nieuwe schooljaar is begonnen en leerlingen moeten veilig op hun scholen aankomen. Helaas vallen na de zomervakantie er bijna twee keer zo veel verkeersslachtoffers onder scholieren als in de rest van het jaar. Daarom is deze zegening speciaal voor automobilisten om meer rekening te houden met fietsende scholieren in het verkeer.

Deze zegen is niet alleen voor het voertuig of bestuurder zelf, maar juist ook voor wie men onderweg tegenkomt. Het is belangrijk om gezamenlijk bij te dragen aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Dat het voertuig de bestuurder en inzittenden steeds veilig naar z’n bestemming en terug naar huis mag brengen, en goed onderhouden blijft.

Voor wie wil, is er na de mis vanaf 12:30 uur tegelijkertijd ook een lunch met gezinnen in de tuin van de kerk. Ieder wordt verzocht zijn eigen lunch te verzorgen. Er wordt voor koffie, thee en limonade gezorgd. Gezinnen die de mis op 15 september bijwonen worden verzocht hun auto achter het Bondsgebouw te parkeren.

 

Parochiekern barbecue zondag 11 augustus 2019

Graag zetten we een heerlijke en gezellige traditie voort en ontsteken we op

                    zondag  11 augustus 17.00 uur!! de Barbecue

weer in de pastorietuin, ter gelegenheid van de feestdag van de H. Laurentius, patroon van onze parochiekern.

Voorschotense parochianen, gemeenteleden (PGV) en leden van de Anglicaanse parochie St. James, worden uitgenodigd zich aan te melden: jong en ouder.

U kunt zich aanmelden bij het Kerkelijk Bureau, Leidseweg 102. A.u.b. tegelijk uw bijdrage van € 10,00 p/p (kinderen tot 13 jaar: € 5,00) afgeven  i.v.m. de inkopen.

Wij zorgen dan voor voldoende eten en drinken. De gezelligheid en saamhorigheid maken we met elkaar!!

Graag opgeven vóór 6 augustus.

Namens de Pastoraatgroep,

Willeke Schrage, Diny Westgeest (werkgroep Barbecue)

 

Dauwtrapfietstocht op Hemelvaartsdag 30 mei 2019

Zoals elk jaar zullen we ook dit jaar een dauwtrapfietstocht organiseren op Hemelvaartsdag. Er zal een mooie tocht uitgezet worden, geschikt voor jong en oud. Ouders kunnen hun kinderen meebrengen; lekker met het hele gezin op de fiets. Onderweg stoppen we voor een kleine versnapering. Ook als u alleen bent, kunt u meefietsen; er zijn voldoende fietsmaatjes

Wij vertrekken om 7.00 uur bij de H. Laurentiuskerk en zijn tegen 9.00 uur terug in het Bondsgebouw. Daar staat een heerlijk ontbijt voor ons klaar.

Het inschrijfgeld is € 5.00 per persoon. Komt u met het hele gezin dan betaalt u € 12.50.

De opbrengst van deze fietstocht is bestemd voor de familie Jansen die in oktober vorig jaar op missie naar Zambia zijn gegaan. Een artikel hierover volgt in De Augustinus van juli.

Graag uiterlijk 27 mei opgeven bij het Kerkelijk bureau. tel. 071-5612508 of via de mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl, zodat we weten op hoeveel personen we kunnen rekenen.

Wilt u liever niet meefietsen, maar wel gezellig ontbijten, geeft u zich dan ook even op.

Tot ziens op de fiets en/of bij het ontbijt!

Werkgroep M.O.V.

 

Expositie groot succes. Film Laurentiuskerk online.

Op 5 oktober kwam een eind aan de kleine expositie die was ingericht in Museum Voorschoten, bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de H. Laurentiuskerk. Meer dan 1000 bezoekers hebben de expositie gezien, al dan niet speciaal daarvoor naar het museum gekomen. Uit de enquête-formulieren bleek grote waardering voor de tentoonstelling.
De korte film die Arie Oliehoek maakte over de geschiedenis van de kerk, en tevens een portret van de activiteiten in en rond de kerk, is tijdens de hele expositie te zien geweest.
U kunt de film hier bekijken.

Korte film over H. Laurentiuskerk

Voor het 150 jarig jubileum van de H. Laurentiuskerk maakte filmmaker Arie Oliehoek een korte film (9 minuten) over de kerk. In de film komt niet alleen de geschiedenis van het gebouw en het interieur aan bod, maar worden ook beelden getoond van het parochieleven. Vele parochianen komen in beeld. De film is nog tot 30 september te zien op de expositie “150 jaar H. Laurentiuskerk” in Museum Voorschoten (woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur; toegang gratis). Ook zal de film vertoond worden tijdens de ontvangst in het Bondsgebouw op 2 september (na de viering van 11.15 uur) en op Open Monumentendag, op 8 september, eveneens in het Bondsgebouw.

Op de facebookpagina van de parochie is een trailer (voorproefje) van de film te zien:

Laurentius-jubileum in de media

In de lokale media is veel aandacht voor het 150-jarig bestaan van de H. Laurentiuskerk. Niet alleen in lokale kranten en tijdschriften verschenen artikelen. Ook de lokale omroep Unity-tv kwam opnames maken. In het nieuws-item van twee minuten komen pastoor Michel Hagen en locatiereferent Dirk Gudde aan het woord. U kunt het hier bekijken:
https://www.unity.nu/Artikelen/voorschoten/oud-bisschop-van-luyn-bij-150e-verjaardag-laurentiuskerk

Programma 150 jaar H. Laurentiuskerk

In de maanden augustus en september zullen we vieren dat de
H. Laurentiuskerk op 17 augustus 1868 is gewijd en in gebruik genomen. Hier volgt een overzicht van de activiteiten.

Pontificale hoogmis en receptie 2 september

Hoogtepunt van de viering is de pontificale hoogmis op zondag 2 september. Om 11.15 begint deze viering, waarin mgr. A. van Luyn, oud-bisschop van Rotterdam, zal voorgaan, geassisteerd door de pastoor en de diakens uit ons pastorale team. Ook de locatiereferent is erbij en  op deze ochtend zullen ook al onze misdienaars optreden in nieuwe kleding. De kaarsjes bij de wijdingskruisjes zullen branden, uiteraard! Na deze viering is er een feestelijke ontvangst voor parochianen en genodigden in het Bondsgebouw.

Expositie Museum Voorschoten 8 augustus tot 30 september

In de periode 8 augustus tot 30 september is er in Museum Voorschoten een kleine expositie. Daarin wordt de geschiedenis van de H. Laurentiuskerk getoond als gebouw van de gelovige gemeenschap. Onderdeel van de expositie is een korte film over de H. Laurentiuskerk, die speciaal voor het jubileum gemaakt is. Het museum is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Toegang 4 euro. Het museum ontvangt u graag met een kopje koffie/thee. Vrienden van het museum hebben gratis toegang evenals  kinderen tot en met 12 jaar).

U bent ook van harte welkom bij de officiële opening van de expositie door de burgemeester van Voorschoten, mevrouw Bouvy-Koene, op 12 augustus om 16.00 uur. Ook pastoor Michel Hagen zal een korte toespraak houden. (Aansluitend is die dag de jaarlijkse Laurentius-barbecue in Bondsgebouw/pastorie, waarvoor aanmelding noodzakelijk is).

In de periode van de expositie zal de H. Laurentiuskerk op 2 zaterdagmiddagen extra te bezichtigen zijn:
25 augustus en 15 september, van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Open Monumentendag 8 september

Op Open Monumentendag, 8 september, zal de H. Laurentiuskerk extra in de aandacht staan vanwege het jubileum. Op deze dag zal de nieuwe gids voor de H. Laurentiuskerk beschikbaar zijn, waar momenteel hard aan wordt gewerkt. Er zal in de kerk een kleine expositie zijn met mooie voorwerpen die anders in de kluis opgeslagen zijn. Tevens zal er orgelspel zijn door de vaste organisten van de kerk: Richard Bot (11.00 en 12.00 uur) en Louise Hillen (14.00 en 15.00 uur). Rond deze recitals zijn er mogelijkheden voor bezichtiging van het orgel, en zal meer informatie gegeven worden, met lichtbeelden. Op deze dag is het Bondsgebouw open, waar wij de bezoekers ontvangen met koffie en thee, en waar ook de korte film over de kerk te zien zal zijn. Het precieze programma van de Open Monumentendag publiceren we in het septembernummer van De Augustinus.

Dirk Gudde

 

Campagne: Emailadressen

Electronische communicatie wordt steeds belangrijker. Ook voor de parochie. In ons ledenbestand ontbreken heel veel email-adressen (en ook telefoonnummers). Van januari tot april voeren wij campagne om ons bestand compleet te krijgen.

U helpt ons heel erg door ons de volgende gegevens te mailen:

Naam en adres

Emailadres

Telefoonnummers (vast en/of mobiel)

U kunt dit mailen aan: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl, met als onderwerp: Campagne Emailadressen

Wij verloten drie parochie-kaarsen onder de parochianen die ons hun gegevens hebben gestuurd.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Dirk Gudde, locatiereferent