Dauwtrapfietstocht op Hemelvaartsdag 10 mei 2018

Zoals elk jaar zullen we ook dit jaar een dauwtrapfietstocht organiseren op Hemelvaartsdag.
Er zal een mooie tocht uitgezet worden, geschikt voor jong en oud. Ouders kunnen hun kinderen meebrengen; lekker met het hele gezin op de fiets. Onderweg stoppen we voor een kleine versnapering. Ook als u alleen bent, kunt u meefietsen; er zijn voldoende fietsmaatjes. Wij vertrekken om 7.00 uur bij de H. Laurentiuskerk en zijn tegen 9.00 uur terug in het Bondsgebouw.
Daar staat een heerlijk ontbijt voor ons klaar.

Het inschrijfgeld is € 5,00 per persoon. Komt u met het hele gezin dan betaalt u € 12,50.

De opbrengst van deze fietstocht is na aftrek van de onkosten bestemd voor een goed doel.
Op 6 mei vertellen Martin en José Wouters tijdens de koffie na de viering over deze fietstocht. Graag uiterlijk 7 mei opgeven bij het Kerkelijk bureau. Tel. 071-5612508 of via de mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl, zodat we weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. Wilt u liever niet meefietsen maar wel gezellig ontbijten, geeft u zich dan ook even op. Tot ziens op de fiets en/of bij het ontbijt!

Aansluitend is er een Eucharistieviering om 10.00 uur.

Vastenactieproject 2018 Lumen Valley Togo

Zoals u weet steunt de parochie H. Augustinus tijdens de vastentijd het project in het Noorden van Togo. De broeders van St. Jan hebben daar het project opgezet om werkloze en daardoor kansarme jongeren te scholen, werkervaring te laten opdoen en ze te helpen met het beginnen van eigen bedrijfjes. We ondersteunen de opleidingen tot plavuizenlegger, imker en geitenfokker. Goed om te weten: 1 Togolees met werk houdt minstens 7 anderen in leven.

Achter in de kerk hangen posters en er liggen flyers met meer informatie.

Ook staat de olifant weer achter in de kerk in afwachting van uw gaven.

Op 18 maart en na de Paaswake zal er een deurcollecte zijn voor Lumen Valley Togo.

Dit project bevelen wij van harte bij u aan.

Werkgroep MOV.

Voor meer informatie: website van Lumen Valley

 

Veertigdagentijd 2018: Onvoorwaardelijke liefde

Het jaarthema van dit seizoen is gein. Gein is een heel leuk woord, maar het schuurt wat met de thematiek van de veertigdagentijd. Daarom gaan voor deze periode nog eens kijken waar het woord gein vandaan komt. Het is namelijk een Jiddisch woord dat zijn oorsprong vindt in het Hebreeuwse chén. Chén wordt vertaald als genade en zo kwam ik uit bij het thema ‘onvoorwaardelijke liefde’. Dat is genade immers: de liefdevolle barmhartigheid waarmee de Eeuwige naar onze wereld kijkt en naar de mensen die daar wonen, naar ons.
Een paar jaar geleden hielden we vaak in de veertigdagentijd filmavonden. Meestal – niet altijd – waren ze een succes. Vandaar dat we het nog eens willen proberen. Er zijn drie films uitgezocht met die onvoorwaardelijke liefde als achtergrond.
Elke avond bestaat uit een vastenmaaltijd, een vesperdienst en een filmavond. Niemand is verplicht ze alle drie bij te wonen. Wie alleen naar de maaltijd wil, prima. Hetzelfde geldt voor wie alleen naar de vesperdienst of de filmavond wil. Voor maaltijd moet men zich van tevoren opgeven. Dat is nodig om te weten hoeveel eten er moet worden klaar gemaakt. Dan kan via een lijst in de kerk, maar telefonisch of via e-mail bij Freek Bakker, tel. 5761130; 06-13805668 of f.l.bakker51@hotmail.com.

Voor het volledige programma: klik hier.

 

Actie Kerkbalans 2018

In het weekend van 21 januari 2018 gaat de Actie Kerkbalans 2018 van start. 

Binnenkort ontvangt u een enveloppe in de brievenbus met daarin informatie over de Aktie Kerkbalans, de stand van zaken van onze parochiekern en de manieren waarop kunt bijdragen.

Dankzij uw bijdragen hebben wij in 2017 het streefbedrag ruim gehaald.

Uiteraard hopen wij dat we ook in 2018 weer op uw bijdrage te kunnen rekenen.

Voor meer informatie: klik hier

 

Introductiecursus Christelijke Meditatie in Voorschoten

Mediteren is niet iets waar je veel over hoeft te weten, het is vooral het doen. Dat weten degenen, die al langer aan de meditatiegroep deelnemen. We bestaan namelijk al 10 jaar. Maar het is wel fijn om iets over de achtergronden te weten. Om meer mensen te  bereiken bieden we in de maanden januari en februari 2018 een introductiecursus aan. Vier keer een inleiding met daaraan volgend de meditatie.

1e bijeenkomst: Bijbelse achtergronden, iets over de stichter de Benedictijn John Main 1926-1982, en hoe te mediteren (in het kort).

2e bijeenkomst: Nu wordt verder ingegaan op wat mediteren is, en hoe we kunnen mediteren met een mantra. Meditatie als vorm van gebed, naast andere vormen van gebed.

3e bijeenkomst: bronnen van de traditie  met name de woestijnvaders/moeders.

4e bijeenkomst: stadia van de meditatie-reis.

De bijeenkomsten zijn heel eenvoudig. We zitten in een kring. Een kaars in het midden, waaraan we lichtjes ontsteken. Jezus als licht van de wereld tussen ons in. Vooraf stilte of zachte  muziek om stil te worden. Een korte inleiding door degene die de meditatie begeleidt. Daarna 25 minuten volledige stilte. Afgesloten met een gebed en het samen bidden van het Onze Vader. Daarna kun je in stilte  vertrekken. Dit is de gewone gang van zaken. Bij de introductiecursus beginnen we met een langere inleiding, waarbij ook vragen kunnen worden gesteld.

De introductiecursus vindt plaats op de eerste etage in het Bondsgebouw, naast de H.Laurentiuskerk, Leidseweg 100, in Voorschoten, waar we iedere zaterdag samenkomen. De data zijn 20 en 27 januari en 3 en 10 februari 2018. We beginnen om 15.00 uur met de inleiding en vragen, en om 16.00 uur is er de meditatie samen met de andere leden van de groep.

Het is wel goed u te realiseren, dat het niet alleen om  de wekelijkse bijeenkomsten gaat bij het mediteren. Die bijeenkomsten zijn bedoeld om je te ondersteunen bij je dagelijkse meditatie. Het is namelijk een reis naar binnen, die je dagelijks zelf, liefst tweemaal per dag doet. Het is als het ware een verbond dat je aangaat met jezelf en met God, een verbond dat je leven kan veranderen. Om dit te illustreren volgt hier een citaat van John Main: “God ervaren als dé realiteit in ons leven, die zin, vorm en doel geeft aan alles wat we doen en wat we zijn”.

Mocht u verdere informatie wensen, dan kunt u kijken op de site www.wccm.nl. We maken deel uit van de landelijke stichting, die weer onderdeel is van de wereldwijde stichting www.wccm.org, World Community for Christian Meditation, in 1997 door Rome erkend.

Als coördinator van de christelijke meditatie in Voorschoten kunt u mij bellen tel. 071-5615354, of mailen: bep.zijden@gmail.com. Gezien de oproep van onze bisschop Mgr. Van den Hende om 2018 tot een jaar van gebed te maken, past de meditatie daar prima in.

Ik hoop u te ontmoeten.

Bep van der Zijden.

 

Campagne: Emailadressen

Electronische communicatie wordt steeds belangrijker. Ook voor de parochie. In ons ledenbestand ontbreken heel veel email-adressen (en ook telefoonnummers). Van januari tot april voeren wij campagne om ons bestand compleet te krijgen.

U helpt ons heel erg door ons de volgende gegevens te mailen:

Naam en adres

Emailadres

Telefoonnummers (vast en/of mobiel)

U kunt dit mailen aan: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl, met als onderwerp: Campagne Emailadressen

Wij verloten drie parochie-kaarsen onder de parochianen die ons hun gegevens hebben gestuurd.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Dirk Gudde, locatiereferent

  

Adventsactie 2017

Tijdens de advent ondersteunen wij als MOV in alle parochiekernen van de H. Augustinus de bisschoppelijk Adventsactie “Hoop voor moeder en kind”.

Dit jaar willen we extra aandacht besteden aan het deelproject “Straatkinderen terug naar huis in Rwanda”:

In Rwanda leven veel kinderen op straat. Vaak zijn ze hun gezin ontvlucht vanwege extreme armoede, ziekte, misbruik of geweld. De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen op in de hoofdstad Kigali en plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin. Op verzoek van de Rwandese overheid wordt de capaciteit van hun opvangcentrum dit jaar fors uitgebreid.

Verdere informatie op de poster en in de folders achter in de kerk.

Ook hangen er foto’s van dit project.

Op zondag 17 december zal Thomas Beenakker die het project in Rwanda heeft bezocht een korte presentatie geven in het Bondsgebouw tijdens de koffie na de viering.

Er zal een deurcollecte worden gehouden op 17 december en op kerstavond 24 december.

U kunt de Adventsactie tevens steunen door uw bijdrage over te maken naar IBAN NL89INGB0653100000 t.n.v. Adventsactie, Den Haag.

Voor uw bijdrage kunt u ook de olifant gebruiken die achter in de kerk staat.

Werkgroep MOV parochie H. Augustinus.

 

Drieklank vertolkt Missa Simplex van Hendrik Andriessen

Op zondagavond 17 december zal in de Laurentiuskerk de Missa Simplex worden uitgevoerd die Hendrik Andriessen in 1928 componeerde voor mannen- of vrouwenstemmen.

De mis zal a capella worden uitgevoerd door Drieklank, een zangtrio bestaande uit Judith Lorand (sopraan), Liduin Mora (mezzosopraan) en Dorien van Rumt (alt), alle drie geschoolde zangstemmen met ruime ervaring als soliste en in diverse ensembles. Liduin Mora is lokaal bekend als lid van het Laurentiuskoor en als soliste bij de kerst- en paasmissen.

Hendrik Andriessen (1892-1981) nam zich al jong voor om de liturgische muziek in de Katholieke Kerk een nieuw élan te geven en naast de liturgische eisen ook de muzikale kwaliteit hoog te houden. Wel paste hij de bezetting van de stemmen aan, afhankelijk van de beschikbare koorstemmen en de kwaliteit van het orgel ter plekke. Zijn vroege liturgische werken werden als heel avantgardistisch ervaren.

De dochter van Hendrik, Caecilia, heeft Drieklank gecoached bij het instuderen en zal aanwezig zijn bij de uitvoering.

De verschillende delen van de mis zullen worden afgewisseld met orgelspel door Jos Laus, die bekend is als vertolker van het werk van Hendrik Andriessen. Daarnaast zullen bekende en minder bekende kerstliederen worden gezongen door Drieklank al of niet begeleid door Jos Laus op het orgel.

Het concert in de Laurentiuskerk aan de Leidseweg te Voorschoten begint om 20:00 uur.

De toegang is vrij. Er is een collecte bij de uitgang.

 

Feest in de kerk 18 november 2017

Vijftig Jaar Raad van Samenwerkende Kerken te Voorschoten

Op 30 oktober 1967 opende dominee E. Saraber van de hervormde gemeente te Voorschoten in de Ontmoetingshal van de Dorpskerk de eerste vergadering van de Raad van Samenwerkende Kerken te Voorschoten. Hij werd meteen tijdens deze vergadering tot de eerste voorzitter van deze raad benoemd. Daarmee kreeg Voorschoten een van de eerste plaatselijke Raden van Kerken van Nederland. De landelijke Raad van Kerken werd pas een jaar later opgericht. De hervormde, katholieke en gereformeerde kerken van Voorschoten liepen hiermee voor op de rest van het land. Op 18 november a.s. vieren we dat in het Bondsgebouw, Leidseweg 100.

Het thema van deze viering is Feest is de Kerk. Want de oecumene heeft diep wortel geschoten in ons dorp. In 1985 kwamen de anglicanen erbij, waardoor een nog groter aantal christenen samen ging optrekken.
Wat heeft het teweeg gebracht? Allereerst werd het steeds gewoner dat christenen uit verschillende kerken elkaars kerkdiensten gingen bezoeken. Maar daarnaast heeft de Voorschotense Raad van Samenwerkende Kerken ook veel betekend op maatschappelijk gebied. Denk aan de vluchtelingen die dreigden uitgewezen te worden eind 1998. Onder de hoede van deze raad vonden zij drie weken een plek in De Ontmoeting, de kerk van Noord-Hofland. Later werden meer initiatieven ontplooid om vluchtelingen bij te staan en verder te helpen. De raad was ook al vroeg betrokken bij het bewustmaken van mensen ten aanzien van het milieu. De raad had ook al vroeg goede contacten met de moslims in ons dorp. Dat mondde in januari 2015, vlak na de aanslag op Charley Hebdo uit in drukbezochte bijeenkomst in Restaurant Floris v waar pastor Michel Hagen en twee imams uit ons dorp met elkaar in dialoog gingen en de moslims die aanwezig waren duidelijk maakten dat zijn niets met dit geweld te maken wilden hebben. De laatste jaren is de raad nauw betrokken bij de invulling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo). Daardoor is zij nu de paraplu van de Stichting Schuldhulpmaatje van ons dorp.
Het is niet zo dat de raad het allemaal zelf deed. Haar taak was meer dat zij belangrijke thema’s aansneed op een moment dat het belang daarvan nog niet werd ingezien. Verder bracht zij mensen bij elkaar die samen aan de gang konden gaan en een kleine bijdrage konden geven aan een iets betere wereld, te beginnen in Voorschoten.

Het programma van de feestelijke bijeenkomst is:

  • 13.30 uur:    Belevingsstuk ‘Mijn Land’ uitgevoerd onder regie van Wasim Mahmoud (statushouder in Nederland, uit Syrië) onder begeleiding van muziektheatergroep Make It Your Own (miyo) uit Voorschoten.
  • 14.15 uur:    Dirk Gudde, voorzitter van de landelijke Raad van Kerken in Nederland en tevens pastoraal werker in de locatie Voorschoten van de katholieke Sint-Augustinusparochie, houdt een lezing met de titel: “Valt er nog wat te lachen in de oecumene?”
  • 15.00 uur:    Sing-along o.l.v. Maria Rosenmöller met liederen die in de oecumene veel gezongen werden.
  • 16.00 uur:    Receptie.

Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Ds. Freek Bakker, tel. 06-13805668, e-mailadres..

 

Over het jubileum is ook een artikel verschenen op de website van de Raad van Kerken in Nederland:

 

Bijbelmaand oktober van start

Traditiegetrouw is oktober Bijbelmaand in onze parochiekern.

Dit jaar is het onderwerp: De brief van Paulus aan de Galaten.

Het is een bijzondere brief, waarin Paulus geen blad voor de mond neemt: “O, wat zijn jullie dom! Wat is er toch met jullie gebeurd daar in Galatië?”. Hoe zou deze brief overgekomen zijn toen hij voorgelezen werd? Dat willen we gaan ervaren op de eerste avond: Bibliodrama onder de professionele leiding van pastoraal werker Marlene Falke. Op deze avond kunt u actief meedoen, maar u bent nergens toe verplicht. Kom en kijken mag ook. Dit is een avond die u niet wilt missen!

De brief is op een heel bepaalde manier opgebouwd. Paulus volgt de regels van de retorica, de klassieke kunst van het redeneren. Daarover gaat avond twee. Welke trucs past Paulus toe om mensen te overtuigen?

Op de derde avond kijken we naar de gedachten die Paulus in zijn brief ontvouwt: “God wil dat jullie als vrije mensen leven… gebruik die vrijheid om met liefde voor elkaar te zorgen”.

De laatste avond is de avond waarop we kijken naar hoe kunstenaars Paulus verbeeld hebben in muziek, poëzie en beeldende kunst.

De avonden vinden plaats in het Bondsgebouw.

Avond 1:  Woensdag 4 oktober: Bibliodrama. Begeleiding: Pastoraal werker Marlene Falke.

DEZE AVOND BEGINT OM 19.30 UUR!

Avond 2: Dinsdag 10 oktober: De achtergrond en opbouw van de brief. Inleiding: Dirk Gudde

Avond 3: Dinsdag 17 oktober: De theologie van de brief.

Avond 4: Woensdag 25 oktober: Hoe komt Paulus met deze brief voor in de kunsten: muziek, poëzie, beeldende kunst.

U kunt zich voor de avonden opgeven via het kerkelijk bureau of via de email: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl .