Afscheid Moeder Godskerk op 3 april

DSC00759Op 3 april is de Moeder Godskerk aan de eredienst onttrokken na een eucharistieviering met bisschop Van den Hende. Naast vele parochianen waren ook leden van de protestantse gemeente Voorschoten en zusters van klooster Bijdorp aanwezig, en namens het gemeentebestuur wethouder Nieuwenhuizen. In zijn welkomstwoord zei locatiereferent Dirk Gudde: “Afscheid blijft afscheid, maar er is wel een verschil tussen afscheid nemen en goed afscheid nemen. En dat laatste willen wij deze ochtend doen”. In zijn overweging gaf de bisschop aan: Na Pasen begonnen de apostelen aan een pelgrimstocht. Zo ook gaan na Pasen de parochianen van de Moeder Godskerk op pelgrimstocht naar de kerk van de Heilige Laurentius. Een tocht naar een nieuw begin.

DSC00912Aan het slot van de viering las pastoor Michel Hagen het bisschoppelijk decreet voor, waarna hij de godslamp uitblies. Daarna ging een lange processie van de Moeder Godskerk naar de kerk van de H. Laurentius. De bisschop droeg, begeleid door wierook en lantaarns, de ciborie met het Allerheiligste. Sacrale voorwerpen, waaronder de altaarrelieken werden meegedragen. Ook het oude houten beeld van Maria werd in de stoet meegevoerd, op een versierde kar, voortgetrokken door scouts van Impeesa.DSC00946a De tocht ging door het centrum van Voorschoten, met onderweg een groet door de klokken van de Dorpskerk. Bij de H. Laurentiuskerk werd de stoet ontvangen door parochianen en binnen met gezang van het Dameskoor. De ciborie werd in het tabernakel geplaatst en het Mariabeeld kreeg zijn plaats in de kerk. Op uitnodiging van de bisschop werden de plechtigheden afgesloten met een Weesgegroet, als eerbetoon aan de Moeder Gods en als bede dat zij ons mag blijven steunen.DSC01072

Na afloop was er nog een ontvangst met koffie en thee in het Bondsgebouw. Het was voor velen een erg emotionele ochtend, met tranen en verdriet, maar er was waardering voor het mooie en waardige afscheid.

Dirk Gudde, Peter de Boer

(Foto’s: Gerard van Dommelen)

 

In de media heeft deze gebeurtenis de nodige aandacht gekregen.

Op Voorschoten Online staat een bericht met aan het eind een link naar de door Gerard van Dommelen gemaakte fotoreportage.

Ook Groot Voorschoten en het Leidsch Dagblad wijdden er een artikel aan.

Vieringtijden na 1 september

In De Augustinus van april heeft u een artikel kunnen lezen over de tijden van de vieringen na 1 september. In dat artikel wordt uitgelegd waarom het pastoraal team op dit moment heeft besloten dat er in de H. Laurentius één viering zal zijn om 11.00 uur. Over deze kwestie zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd, na vieringen op 19 en op 31 januari. In De Augustinus kon niet heel het verslag van deze bijeenkomst geplaatst worden. Daarom plaatsen we dit op onze website.

Klik hier voor het hele verslag

Persbericht: Sluiting De Moeder Godskerk

Een markant gebouw in Voorschoten, De Moeder Godskerk in de wijk Boschgeest, wordt gesloten.Moeder Gods Kerk

Het is al bijna acht jaar geleden, december 2007, dat het toenmalige kerkbestuur van de parochie van de H. Laurentius en De Moeder Gods aan de bisschop van Rotterdam heeft gevraagd De Moeder Godskerk aan de eredienst te onttrekken “op een daartoe geëigend moment”. In december 2008 heeft de bisschop ingestemd met de onttrekking. De planning was dat De Moeder Godskerk gesloten zou worden als de nieuwbouw van het Bondsgebouw bij de H. Laurentiuskerk zou zijn afgerond. Dat is nu het geval.

Lees verder.

Afscheid van De Moeder Godskerk – Nieuwsbrieven

MoederGodskerkIn het kader van het afscheid van de Moeder Godskerk is in de afgelopen tijd een aantal nieuwsbrieven verschenen om u te informeren over de gang van zaken rond dit afscheid.

Op 23 december 2015 is de eerste nieuwsbrief verschenen. Deze nieuwsbrief kunt u lezen door hier te klikken.
Op 17 januari 2016 is de tweede nieuwsbrief verschenen. Deze nieuwsbrief kunt u lezen door hier te klikken.
Op 14 februari 2016 is de derde nieuwsbrief verschenen. Deze nieuwsbrief kunt u lezen door hier te klikken.
Op 13 maart 2016 is de vierde nieuwsbrief verschenen. Deze nieuwsbrief kunt u lezen door hier te klikken.

Kinderwoorddienst en crèche

Kinderwoorddienst en crecheIn september 2015 zijn we begonnen met een wekelijkse kinderwoorddienst tijdens de viering van 11.00 uur in de H. Laurentiuskerk. Het is mooi om te zien dat daar inderdaad behoefte aan is!

De werkgroep heeft besloten om vanaf zondag 14 februari ook de mogelijkheid te bieden voor opvang van de jongste kinderen (0-4 jaar). De kinderwoorddienst wordt uitgebreid met een crèche. Elke zondag, behalve in de zomervakantie.

Tijdens de gezinsvieringen is er een crèche ingepland en op andere zondagen is er kinderwoorddienst én crèche.

Aan het begin van de viering worden de kinderen van de kinderwoorddienst en crèche door de voorganger uitgenodigd om met de begeleiders mee te gaan naar de pastorie. Ouders van de jongste kinderen worden uitgenodigd om mee te lopen en om in de pastorie afscheid te nemen van hun kinderen of even te blijven. In principe komen de crèchekinderen weer samen met de kinderen van de kinderwoorddienst mee terug naar de kerk (meestal rond de collecte), maar de ouders kunnen ook met de begeleiders afspreken om de jongste kinderen op te vangen tot het eind van de viering.

Alle (klein)kinderen zijn dus van harte welkom in de H. Laurentiuskerk!

Namens de werkgroep kinderwoorddienst en crèche,
Juliëtte van Deursen

Het oude Bondsgebouw in Voorschoten

Geschiedenis BondsgebouwOp 11 oktober werd in het nieuwe Bondsgebouw het boek Het oude Bondsgebouw in Voorschoten – ruim een eeuw vereniging en vergadering van de hand van H.S. van Eyk gepresenteerd.

Deze geschiedenis van het oude Bondsgebouw in Voorschoten werd geschreven toen de voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe Bondsgebouw in volle gang waren. Het boek kwam gereed kort na de oplevering van het nieuwe gebouw in de zomer van 2015.

Honderdvijftien jaar heeft het oude Bondsgebouw – het oudste verenigingsgebouw in Voorschoten – dienst gedaan. In het boek wordt een indrukwekkend overzicht gegeven van de gebruikers van het Bondsgebouw in al die jaren. Het zijn letterlijk honderden groepen en activiteiten.

Het boek is voor € 5,00 verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau in de pastorie Leidseweg 102 (Tel. 071-5616921, e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl, geopend ma. t/m za. 9.30 – 12.30).

Inzegening Bondsgbouw 11 oktober 2015

Inzegening Bondsgebouw

Op Voorschoten Online staat een bericht over de inzegening van het Bondsgebouw door Mgr. Van den Hende op 11 oktober 2015.

Zie: http://www.voorschotenonline.nu/algemeen/2067-nieuw-bondsgebouw-ingezegend

Dit bericht bevat een link naar een mooie foto-impressie van René Zoetemelk.

Kerk en vluchtelingen

Nu een groot aantal vluchtelingen zijn toevlucht zoekt in Europa, krijg ik nogal eens de vraag wat de kerk in Voorschoten daaraan doet. In het verleden heeft de kerk in Voorschoten zich metterdaad ingezet voor vluchtelingen. Verschillenden van ons zullen zich nog wel het verblijf van de zogenaamde Dublin-claimanten in de Ontmoeting herinneren. Sinds die tijd was er een werkgroep vluchtelingen verbonden aan de Raad van Samenwerkende Kerken van ons dorp. Op 21 september j.l. is besloten deze werkgroep weer nieuw leven in te blazen. Joyce van Boldrik van de anglicaanse kerk zal als trekker van deze groep optreden. Maar de andere lidkerken van de raad zijn er ook nauw bij betrokken, namens de katholieke kerk Michelle Burema en namens de protestantse diaconie Henk Stoop.

De werkgroep denkt aan noodhulp en aan ondersteuning voor de lange termijn. Zij is al concreet bezig geweest met kleding en andere zaken waar de vluchtelingen behoefte aan kunnen hebben. Over alle acties wordt eerst overlegd met Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord.

Er is dus een begin. Het e-mailadres van Joyce van Boldrik is: Boenkes@gmail.com.

Freek Bakker, voorzitter Raad van Samenwerkende Kerken Voorschoten