Inzegening Bondsgbouw 11 oktober 2015

Inzegening Bondsgebouw

Op Voorschoten Online staat een bericht over de inzegening van het Bondsgebouw door Mgr. Van den Hende op 11 oktober 2015.

Zie: http://www.voorschotenonline.nu/algemeen/2067-nieuw-bondsgebouw-ingezegend

Dit bericht bevat een link naar een mooie foto-impressie van René Zoetemelk.

Kerk en vluchtelingen

Nu een groot aantal vluchtelingen zijn toevlucht zoekt in Europa, krijg ik nogal eens de vraag wat de kerk in Voorschoten daaraan doet. In het verleden heeft de kerk in Voorschoten zich metterdaad ingezet voor vluchtelingen. Verschillenden van ons zullen zich nog wel het verblijf van de zogenaamde Dublin-claimanten in de Ontmoeting herinneren. Sinds die tijd was er een werkgroep vluchtelingen verbonden aan de Raad van Samenwerkende Kerken van ons dorp. Op 21 september j.l. is besloten deze werkgroep weer nieuw leven in te blazen. Joyce van Boldrik van de anglicaanse kerk zal als trekker van deze groep optreden. Maar de andere lidkerken van de raad zijn er ook nauw bij betrokken, namens de katholieke kerk Michelle Burema en namens de protestantse diaconie Henk Stoop.

De werkgroep denkt aan noodhulp en aan ondersteuning voor de lange termijn. Zij is al concreet bezig geweest met kleding en andere zaken waar de vluchtelingen behoefte aan kunnen hebben. Over alle acties wordt eerst overlegd met Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord.

Er is dus een begin. Het e-mailadres van Joyce van Boldrik is: Boenkes@gmail.com.

Freek Bakker, voorzitter Raad van Samenwerkende Kerken Voorschoten