Pastoraat

 

Bloemengroet

Contactadres:
Kerkelijk Bureau
Tel.: 071-561 25 08
E-mail : kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl

 

Bezoekgroep

In de parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods te Voorschoten bestaat sinds september 2014 een bezoekgroep. Het doel van de groep is parochianen die daar behoefte aan hebben, op te zoeken.

De bezoekgroep bestaat uit parochianen (= bezoekers) die bereid zijn andere mensen te bezoeken. De bezoekgroep is gericht op parochianen die contact willen houden met de kerk maar die om diverse redenen het contact dreigen kwijt te raken. Bijvoorbeeld door het verlies van een partner, een (chronische) ziekte of ouderdom. De bezoekgroep streeft ernaar deze mensen regelmatig thuis een bezoek te brengen. Het gaat daarbij om een persoonlijke ontmoeting vanuit de geloofsgemeenschap, waarbij het geloof soms wel en soms niet ter sprake komt. Mensen fleuren op als zij hun verhaal en belevingen kwijt kunnen aan iemand die de tijd neemt om hen te bezoeken en vooral wil luisteren. Het is een dankbare taak.

Verder treden ze op als tussenpersoon voor de kerk en pastores. Ook is het mogelijk om bij de parochianen thuis de Communie te brengen.

De leden van de bezoekgroep komen enkele malen per jaar bijeen voor het uitwisselen van ervaringen, voor vorming en verdieping en voor het maken van onderlinge afspraken.

Praktische informatie over het huisbezoek binnen onze parochie vindt u in de brochure “Huisbezoek en communie aan huis”.

Contactpersoon/coördinator:
Mw. J. Wouters
E-mail: jfm.wouters@telfort.nl

 

Wijkcontact

Voor elke wijk in Voorschoten is er een wijkcontactpersoon. Zij zijn de oren en ogen van de parochiekern in de wijk en ondersteunen daarmee de pastor in zijn zorgtaak voor parochianen.
De wijkcontactpersonen leggen het eerste contact wanneer mensen nieuw zijn in Voorschoten, onderhouden de contacten bij feesten en rouw in families, signaleren eventuele problemen en vragen.
Het wijkcontact werkt nauw samen met het kerkelijk bureau om ervoor te zorgen dat het contact met de parochianen zo soepel mogelijk verloopt. Zij brengen als het ware de kerk bij de mensen thuis.
De wijkcontactpersonen ervaren dat het leuk is om mensen te ontmoeten en ze wegwijs te maken in onze parochiekern.
Ook het delen in vreugde en verdriet wordt als waardevol ervaren. Maakt u graag contact met anderen, dan is dit misschien een taak die u in uw wijk kunt vervullen.

Contactpersonen:
Mw. M. Focke
E-mail: minifocke@gmail.com

Mw. R. Zwaard
E-mail: c.zwaard@planet.nl