Persbericht: Sluiting De Moeder Godskerk

Een markant gebouw in Voorschoten, De Moeder Godskerk in de wijk Boschgeest, wordt gesloten.

Moeder Gods KerkHet is al bijna acht jaar geleden, december 2007, dat het toenmalige kerkbestuur van de parochie van de H. Laurentius en De Moeder Gods aan de bisschop van Rotterdam heeft gevraagd De Moeder Godskerk aan de eredienst te onttrekken “op een daartoe geëigend moment”. In december 2008 heeft de bisschop ingestemd met de onttrekking. De planning was dat De Moeder Godskerk gesloten zou worden als de nieuwbouw van het Bondsgebouw bij de H. Laurentiuskerk zou zijn afgerond. Dat is nu het geval.

Sluiting van een kerk is een ingrijpend gebeuren. In de afgelopen jaren (de kerk werd in 1967 in gebruik genomen) hebben mensen veel lief en leed gedeeld in dit gebouw. Het afscheid gaat dan ook met verdriet en weemoed gepaard. Voor de geloofsgemeenschap is het de uitdaging samen een goede nieuwe start te maken in het ene R.K. kerkgebouw dat (met de kerk in het klooster Huize Bijdorp) in Voorschoten in gebruik blijft: de H. Laurentius. De komende weken staan in het teken van afscheid. Een werkgroep Afscheid Moeder Gods begeleidt deze periode. Diverse activiteiten worden georganiseerd. Onder meer een afscheidsavond voor de parochianen; een symposium over de geschiedenis van Vaticanum II en wat er uit is voortgekomen; en de uitgave van een boekje over de geschiedenis van de kerk. Over de toekomst van het gebouw na de sluiting is nog geen zekerheid. Het parochiebestuur voert gesprekken over verkoop en/of herbestemming. Het blijkt moeilijk voor een dergelijk gebouw een goede nieuwe bestemming te vinden.

Op 3 april om 10 uur zal de kerk op plechtige wijze aan de eredienst worden onttrokken. Dat gebeurt in een eucharistieviering waarin de bisschop van Rotterdam, mgr. dr. J.H.J. van den Hende, voor zal gaan, tezamen met leden van het pastorale team van de Augustinusparochie. Na de viering brengen de gelovigen in processie sacrale voorwerpen van De Moeder Godskerk naar de H. Laurentiuskerk.