Vieringen voor senioren

In onze parochiekern is er twee keer per jaar een seniorenviering.

De seniorenvieringen zijn gewoonlijk in de H. Laurentiuskerk, maar er wordt gestreefd de slotviering van het seizoen in juni in overleg met de zusters van “Bijdorp” in de kapel aldaar te houden met aansluitend een gezellig samenzijn in de aula.

De datum van de eerstvolgende seniorenviering is: nog niet bekend.

Hoe kunt u er komen ?
Als u zelf geen kans ziet om naar de kerk te komen, kunt u voor de seniorenviering een beroep doen op hulp.
Er wordt dan iemand gezocht die u komt halen en weer thuisbrengt.
Bel in dat geval: mevrouw W. Langeveld, Papelaan 19, tel. 5 61 36 39.

Contact Seniorenvieringen :
Kerkelijk bureau, e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl

 

Vieringen in huize Adegeest
Iedere eerste woensdag van de maand 0m 15.30 uur is er een rooms-katholieke viering voor ouderen in de aula van Huize Adegeest. Ook mensen van buiten het huis zijn welkom om aan te schuiven.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken.
Wilt u weten wanneer de volgende viering in Huize Adegeest is gepland, klik hier.