Vieringen voor senioren

In onze parochiekern is er vier keer per jaar een seniorenviering.

De seniorenvieringen zijn gewoonlijk in de H. Laurentiuskerk, maar er wordt gestreefd de slotviering van het seizoen in juni in overleg met de zusters van “Bijdorp” in de kapel aldaar te houden met aansluitend een gezellig samenzijn in de aula.

De datum van de eerstvolgende seniorenviering is: nog niet bekend.
Deze viering vindt plaats in de H. Laurentiuskerk en begint om 09.30 uur.

Hoe kunt u er komen ?
Als u zelf geen kans ziet om naar de kerk te komen, kunt u voor de seniorenviering een beroep doen op hulp.
Er wordt dan iemand gezocht die u komt halen en weer thuisbrengt.
Bel in dat geval: mevrouw W. Langeveld, Papelaan 19, tel. 5 61 36 39.

Contactpersoon Seniorenvieringen :
Hr. G.H.A. Meijer
Jan Wagtendonkstraat 64
2251 RN Voorschoten
Tel.: 071-5618884
E-mail : wilgeo@hetnet.nl

Vieringen in huize Adegeest
Iedere tweede woensdag van de maand is er een rooms-katholieke viering voor ouderen in de aula van Huize Adegeest. Ook mensen van buiten het huis zijn welkom om aan te schuiven.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken.
Wilt u weten wanneer de volgende viering in Huize Adegeest is gepland, klik hier.

Vieringen in huize Foreschate
Op verzoek van de katholieke bewoners van huize Foreschate worden er al vanaf februari 2012 bij hen Woord en Communievieringen gehouden. Verreweg de meeste bewoners zijn niet meer in staat om naar de kerk te komen. De vieringen worden erg gewaardeerd. Ook de nazit, die gelegenheid geeft tot contacten. Er wordt elke maand een viering gehouden.
De vieringen worden om en om voorgegaan door Joost Naber en José Klaasesz.
De data van de vieringen zullen – ook op verzoek van de bewoners – in De Augustinus en op de website (www.rkvoorschoten.nl) worden geplaatst.
Wilt u weten wanneer de volgende viering in Huize Foreschate is gepland, klik hier.