Welkom in de H. Laurentiuskerk

Vanaf zondag 14 juni mogen er weer publieke zondagsvieringen gehouden worden in de H. Laurentiuskerk aan de Leidseweg in Voorschoten. De weekvieringen starten op dinsdag 9 juni om 9.00 uur en donderdag om 19.00 uur.  In de maand juni nog met maximaal 30 gelovigen. In juli met maximaal 100. Vanwege het coronavirus zijn er allerlei maatregelen genomen. Natuurlijk zijn de bekende basisregels van kracht. De belangrijkste verandering is dat voor de vieringen op zondag en door de week gereserveerd moet worden. Hieronder leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Plaats reserveren voor zondag

Reserveren past niet bij het gastvrije karakter van de kerk. Helaas is het nu wel nodig. Het reserveringssysteem is zo eenvoudig mogelijk gehouden. Aanvragen is mogelijk per telefoon of per e-mail vanaf maandag 8 juni om 9:30 uur.

Daartoe kunt u een e-mail sturen naar: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl. Op maandag en woensdag kunt u tussen 9:30 en 11:00 uur ook bellen met het kerkelijk bureau op telefoonnummer 071-5612508. Uw aanvraag wordt omgezet in een ‘kaart’.

Zo eerlijk mogelijk

Op grond van het tijdstip van telefoon of email wordt een lijst met volgorde van reservering gemaakt.

Voorbeeld: er zijn 90 reserveringen in juni. In juni mogen we maar dertig mensen per viering toelaten. De eerste dertig op de lijst krijgen een kaart voor de aanstaande zondag . De tweede dertig voor de zondag daarop. Enz. enz. Zo willen we voorkomen dat altijd dezelfde personen in de kerk zitten, namelijk degenen die snel reserveren. Op deze manier komt iedereen aan de beurt, zij het misschien op een andere zondag. U kunt niet reserveren voor een bepaalde zondag.

Om een kaart te reserveren hebben wij uw naam nodig en het aantal personen waarmee u wilt komen. U kunt alleen reserveren voor uzelf en eventueel de leden van uw eigen huishouden. Kaarten worden bij voorkeur naar u gemaild maar kunnen ook opgehaald worden bij het kerkelijk bureau. Dat kan op de hierboven vermelde dagen en tijden . Kaart kan geprint meegenomen worden of op de telefoon laten zien.

Kaarten worden toegekend in volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Als er geen plek is kunt u in aanmerking komen voor de volgende zondagse viering waarbij wel plek is.

Doordeweekse vieringen

Voor de doordeweekse vieringen is een kaart niet nodig. U moet zich voor deze vieringen wel aanmelden via bovengenoemd e-mailadres of telefoonnummer omdat we ons aan een maximum van 30 personen moeten houden.

Openstelling kerk

Op de dagen dat er geen viering is blijft, vooralsnog, de kerk opengesteld van 11 tot 12 uur. Dat is op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Op de andere dagen is er een viering.

Livestream

De zondagse livestream van de Parochie Augustinus (katholieke kerken van Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar) blijft gewoon doorgaan omdat  nog niet iedereen naar de kerk komen. Op www.rkvoorschoten.nl vindt u wanneer de volgende livestream is. Ook vindt u daar meer informatie over het protocol met de genomen maatregelen en aanwijzingen voor in de kerk.

We zijn blij dat de vieringen weer opgestart mogen worden. De veiligheid van de kerkbezoekers is het allerbelangrijkste.

Publieke vieringen in onze parochie: Naar verwachting vanaf 9 juni a.s.

De bisschoppen hebben ons laten weten dat publieke vieringen in de kerken kunnen worden hervat met maximaal 30 gelovigen in juni en vanaf juli met maximaal honderd aanwezigen. Dat is fantastisch nieuws!
Iedereen wil weer graag de vieringen bijwonen. Dat is begrijpelijk. Het heeft allemaal al lang genoeg geduurd.
De bisschoppen hebben een uitgebreide en ingewikkelde lijst met voorwaarden uit oogpunt van hygiëne, waaraan voldaan moet worden. De afgelopen week is er zeer veel werk verzet om aan deze voorwaarden te
voldoen. We kunnen nu bekend maken, dat we er naar streven om te starten met de doordeweekse vieringen op 9 juni en met de weekeindvieringen in het weekeind van 13,14 juni. U kunt hiervoor een plek reserveren zoals aangegeven op de website: https://bit.ly/reserveren-Augustinus

De Communie mag overigens pas in het weekeinde van 13,14 juni worden uitgereikt. In de doordeweekse vieringen van 9 t/m 12 juni kunt u, net als in de vieringen uitgezonden via ‘livestream’, de geestelijke Communie ontvangen.

Download de PDF met alle informatie over tijden van alle vieringen en de voorgangers.

Met vriendelijke groet,
namens het pastoraal team
Pastoor Franken

Richtlijnen tijdens de viering

Beste parochianen,

Dit protocol van de bisschoppen is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.

[Lees meer…]

Reserveren voor vieringen

Beste parochianen van de parochie H. Augustinus

De bisschoppen hebben ons laten weten dat publieke vieringen in de kerken kunnen worden hervat met maximaal 30 gelovigen in juni en vanaf juli met maximaal honderd aanwezigen. Dat is fantastisch nieuws! Iedereen wil weer graag de vieringen bijwonen. Dat is begrijpelijk. Het heeft allemaal al lang genoeg geduurd. De bisschoppen hebben een zeer uitgebreide en ingewikkelde lijst met voorwaarden waaraan voldaan moet worden. We gaan ons uiterste best doen al die voorwaarden zo snel mogelijk te realiseren. Het is echter zo ingewikkeld, dat we niet kunnen beloven dat we begin juni halen. Houdt u daarom de website/facebookpagina van de parochie in de gaten voor de datum waarop we feitelijk de vieringen hervatten in onze parochie. (www.parochie-augustinus.nl)

Eén van die voorwaarden is het volgende: Je moet reserveren voordat je een viering kunt bijwonen. Dit is ook wat de overheid eist.

[Lees meer…]

Herstart vieringen

Beste parochianen van de parochie H. Augustinus

Beste parochianen

Zoals u in het persbericht van de bisschoppen hieronder kunt lezen, kunnen de liturgievieringen met kerkgangers hervat worden.  Houdt u daarom deze website in de gaten voor de datum waarop we feitelijk de vieringen hervatten in onze parochie.

Lees hieronder het Persbericht bisschoppen.

In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld.

[Lees meer…]

De Raad van Samenwerkende Kerken en 4 mei 2020

Op 4 mei j.l. hebben Marieke Somsen, Rina van Rijn en Freek Bakker namens de Raad van Samenwerkende Kerken te Voorschoten een krans gelegd bij het monument aan de rand van het Burgemeester Berkhoutpark. Zij deden dat om 12.15 uur. Iemand anders had al kiezelstenen neergelegd bij de namen van de Joodse Voorschotenaren die tijdens de oorlog werden gedeporteerd en vermoord of op een andere manier het leven gelaten hebben. De raad was een van de eersten. Aan de zijkant van het terrein van het monument stonden al enkele bossen bloemen in de vazen. Toen ik later langskwam, zag ik dat inmiddels ook een andere groep een krans had gelegd.

Ik wil eindigen met het volgende gedicht uit de wedstrijd waarin jongeren gedichten maakten voor 4 mei. Het gedicht is van Tamara Tromp uit Noordwijk en is op zondag 3 mei j.l. voorgelezen in de eredienst in de Dorpskerk.


Pas als het donker is
weet je dat het licht was.
Ik, niets anders dan licht geproefd,
zag alleen een glimp van donker
op het journaal en in schoolboeken.
Ik leef zonder honger,
zonder schoten om de hoek,
zonder raketten als strepen door de lucht, zonder angst voor razzia’s
zonder…
Zonder wat?
Geen benul van het donker,
en gelukkig maar.
Herdenk het donker zodat je
het licht kunt zien,
ervan kunt genieten en
het over de wereld kunt verspreiden.

Freek Bakker

 

Paasbrief Nederlandse bisschoppen

De Nederlandse bisschoppen hebben op 8 april 2020 een paasbrief geschreven.

Voor de tekst van de brief: klik hier.

 

Digitaal collecteren mogelijk in alle parochiekernen

Tijdens de (internet) vieringen kan u vanuit huis meedoen met de collecte door digitaal te geven met behulp van de GivT-app. Deze digitale oplossing in beschikbaar voor alle parochiekernen.

Voor het downloaden van de app verwijzen we naar de bijlage. Op pagina 14 in De Augustinus van april en op eerdere berichten op de diverse websites is eveneens verdere toelichting en uitleg vinden.

In deze GivT-app kan u de keuze maken om te geven via de ‘LIJST’.

In deze lijst zoekt u naar ‘AUGUSTINUS PAROCHIE’ en kunt u een van de parochiekernen selecteren om uw bedrag aan onze parochie te geven.

U kunt uiteraard uw bijdrage ook overmaken naar de bankrekening van uw parochiekern..

Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Zeker in deze tijd hebben we dat nodig.

Hartelijk dank voor uw gulle gaven.

 

In de Goede Week kunt u de vieringen volgen via internet (live stream)

Tijdens de Goede Week kunt u de vieringen met beeld en geluid volgen via internet.

Hieronder vindt u de tijdstippen, de voorgangers en de link naar Youtube

9 april               19.00u Witte Donderdag ; Pastoor  + diaken Brink

                          Link naar YouTube : https://youtu.be/e9m6LHFswuQ

10 april             15.00u Kruisweg ;  Diaken Winnubst + Pastoor

                          Link naar YouTube: https://youtu.be/O2NkmjIJWG0

                          19.00u Kruishulde ;  Kapelaan

                          Link naar YouTube: https://youtu.be/9Md7QeIm4Lc

11 april              21.30u Paaswake ; Kapelaan en diaken Brink

                          Link naar YouTube: https://youtu.be/YQzjcSrzJlo

12 april              10.00u  Eerste paasdag ; Pastoor + diaken Winnubst

                           Link naar YouTube: https://youtu.be/LdJOR3VFHWU

 

Voor informatie over de digitale collecte: klik hier

 

Vanaf 5 april digitale collecte in 3 parochiekernen: Katwijk, Oegstgeest en Voorschoten

Tijdens de (internet) vieringen kan u vanuit huis meedoen met de collecte door digitaal te geven met behulp van de GivT-app. Vanaf 5 april bieden naast Katwijk, ook Oegstgeest en Voorschoten deze digitale oplossing aan.

Voor het downloaden van de app verwijzen we naar de bijlage. Op pagina 14 in De Augustinus van april en op eerdere berichten op de diverse websites is eveneens verdere toelichting en uitleg vinden.

In deze GivT-app kan u de keuze maken om te geven via de ‘LIJST’.

In deze lijst zoekt u naar ‘AUGUSTINUS PAROCHIE’ en kan u ‘KATWIJK’, ‘OEGSTGEEST’ of ‘VOORSCHOTEN’ selecteren om uw bedrag aan onze parochie te geven.

Voor de overige parochiekernen die nog niet live zijn met de Givt-app, wordt gevraagd uw bijdrage over te maken naar de bankrekening van uw parochiekern, maar u mag natuurlijk ook de GivT-app gebruiken van bovengenoemde locaties.

Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn, zeker in deze tijd hebben we dat samen nodigHartelijk dank voor uw gulle gaven.

Pastoor Rochus Franken