Geloven vandaag – Nieuwe leeskring in parochie Augustinus

Onder de noemer Geloven vandaag hebben Juliette van Deursen en Govert-Jan de Vrieze (beiden theoloog) een nieuwe leeskring opgericht. Bedoeld voor parochianen die met beide benen in de wereld staan en zich afvragen wat de betekenis van geloof en kerk is in het dagelijks leven.

Viermaal per jaar gaan we op een (nog nader te bepalen) avond met elkaar in gesprek, aan de hand van een inspirerend of prikkelend boek.

We beginnen met De kerk is fantastisch! van de Vlaamse theoloog Rik Torfs, die vooral bekend is als kerkjurist. Van de achterflap: “De beschrijving van de kerk die Rik Torfs in ‘De kerk is fantastisch’ geeft, is niet altijd mooi. Dat weerhoudt Rik Torfs er niet van haar zeer te waarderen.”

Wij hopen dat De kerk is fantastisch! aanleiding vormt om met elkaar in gesprek te gaan over onze eigen beelden van de kerk.

Interesse? Van harte welkom! Neem contact op met Juliette of Govert-Jan:

Juliette van Deursen (+31610247530; juliettevandeursen@planet.nl)

Govert-Jan de Vrieze (+31648133688; gjdevrieze@yahoo.com)

MISSIO Wereldmissiemaand 2021

‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’ Met dit citaat uit het boek Handelingen 4,20 voert MISSIO dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand in oktober. We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. MISSIO brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht. Op 3 oktober wordt gestart met de Wereldmissiedag van de kinderen en op 24 oktober is het Missiezondag. Dan wordt in de hele wereld gecollecteerd voor de missie. In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen.

Er hangen posters achter in de kerk en informatiefolders om nog meer te lezen. MISSIO wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters in Guinee steunen. Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op 3 oktober en op Missiezondag 24 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand te Den Haag.

Versoepeling coronamaatregelen per 25 september 2021

Brief Pastoraal Team 22 september 2021

Overige regels in verband met corona per 25 september 2021

Richtlijnen RIVM _ Extra aandachtspunten voor koren en zangensembles

Vredesweek 18-26 september 2021

Bericht vanuit vanuit de Raad van Samenwerkende Kerken te Voorschoten:

Gedurende de hele week willen we een regenboogvlag met daarin het woord ‘Peace’ laten wapperen van de Dorpskerk.

Woensdag 22 september, 19.00 uur:

Vredesvesper in de H. Laurentiuskerk, Leidseweg 98. Voorgangers zijn diaken Peter Winnubst en ds. Bert Boter

Woensdag 22 september, 20.00 uur:

Filmavond met Joyeux Noël 1914 (Christian Carion 2005) met een nagesprek geleid door ds. Freek Bakker. De film gaat over de eerste kerstnacht aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Duitse en Engelse soldaten horen elkaar kerstliederen zingen. Een verrassing. Opeens is herkenning, verbondenheid, …. vrede?

De avond is in een van de zalen van het Bondsgebouw, Leidseweg 100. Als de covid-epidemie toeslaat – wat we niet hopen, doen we het online. Daarom is het goed om zich toch maar op te geven. Dan weten we meteen ook hoeveel koffie en thee we moeten maken, als toch – wat we wel hopen – in de zaal is.

Zondag 26 september, 10.00 uur:

Een vredesdienst geleid door ds. Anki Peper. Meer informatie staat in de rubriek ‘Bij de kerkdiensten’.

Zondag 26 september 19.00 uur:

Een Taizégebed voor de vrede in de Dorpskerk onder leiding van ds. Freek Bakker in samenwerking met de cantorij en Maria Rosenmöller.

Zegening van alle voertuigen in Voorschoten

Op zondag 18 juli 12.30 – 13.00 uur worden op de parkeerplaats naast de Laurentiuskerk, Leidseweg 100 alle voertuigen gezegend. Ieder krijgt een klein aandenken en er zijn ter plekke beeldjes van de heilige Christoffel te koop. 

Als katholiek gebruik is de voertuigzegening verbonden met de verering van de heilige Christoffel, de patroonheilige van de reizigers. Zijn feestdag valt op 25 juli. Omdat de meesten dan al op vakantie zijn, vindt de voertuigzegening al op 18 juli plaats. 

De zegen kan aan een auto worden gegeven, maar ook de fiets, kinderwagen, scootmobiel en rollator zijn uiteraard welkom. 

Deze zegen is niet alleen voor het voertuig of bestuurder zelf, maar ook voor wie men onderweg tegenkomt. Dat het voertuig de bestuurder en inzittenden steeds veilig naar z’n bestemming en terug naar huis mag brengen, en goed onderhouden blijft. Wel zo prettig met de grote vakantie in aantocht.

Aansluitend is er een lunch met gezinnen in de tuin van de kerk. Ieder wordt verzocht zijn eigen lunch te verzorgen.

Een en ander is onder voorbehoud van de coronamaatregelen. 

Benoeming nieuw lid pastorale team

Aan de parochianen van de parochie H. Augustinus te Wassenaar, Katwijk, Oegstgeest en Voorschoten

Voortdurend heeft de bisschop de zorg om in de verschillende parochies en parochie-verbanden te voorzien in de nodige personele bezetting ten behoeve van de voortgang van het geloofsleven in liturgie, pastoraat, catechese en diaconie.

Na de prettige en positief verlopen kennismakingsgesprekken met het pastoraal team op 22 juni en met het parochiebestuur op 23 juni, wil ik u met deze e-mail informeren en bevestigen dat priester C.T.M. (Kees) van Vliet per 1 september 2021 in het pastoraal team van de parochie H. Augustinus zal worden benoemd als parochie-vicaris voor 0,5 fte.

De bisschop heeft het vaste vertrouwen dat allen goed zullen samenwerken, tot opbouw en voortgang van de parochiegemeenschap van de H. Augustinus parochie.

Een afschrift van de formele benoemingsbrief zult u op later datum ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Vicaris-generaal Alexander J. van Deelen

De bisschoppen zijn gekomen met een versoepeling van de maatregelen.

Zie bericht op de centrale website van Parochie H. Augustinus.

Week Nederlandse Missionaris, Pinksteractie, 15 t/m 23 mei 2021

Geloven in de ander. Samen één missie.

Zoals ieder jaar staat in alle katholieke kerken in Nederland de week vóór Pinksteren in het teken van Nederlandse missionarissen en missionaire werkers. Zie ook De Augustinus van deze maand, blz. 8.

We hebben het dan over de vele religieuzen en missionaire werkers die zich wereldwijd dag in dag uit met hart en ziel inzetten voor hun medemens in nood zoals zieken, onderdrukten en uitgebuite mensen, armen, slachtoffers van geweld, enz. Missionaire werkers zijn de mensen die op een eigentijdse wijze in de voetsporen van de missionarissen treden. Zij allen brengen het motto van deze week “Geloven in de ander. Samen één missie” daadwerkelijk in de praktijk.

Achter in de kerk hangen posters en daar liggen ook folders met veel informatie. Neem gerust een exemplaar mee. Gelooft u ook in de ander, waar ook in de wereld? Laten we dan samen de actie van de Week Nederlandse Missionaris tot een succes maken. Dankzij onze geldelijke steun kunnen wij de missionarissen en missionaire werkers een steuntje in de rug geven.

Op 23 mei zal de hoofdcollecte volledig worden bestemd voor dit doel, dat wij graag bij u aanbevelen. Mocht u rechtstreeks uw gift willen overmaken, dan kan dat op rekening NL30RABO0171211111 t.n.v. WNM in Den Haag.

Bij voorbaat dank voor uw solidariteit met deze bijzondere mensen!

Werkgroep MOV H. Augustinus.

Kinderpassie met passie gezongen

door De Vrolijke Noot Katwijk.

Voor meer informatie klik hier.

Veertigdagenkalender 2021

De Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten heeft vanaf zaterdag 13 februari a.s. voor iedereen een gratis Veertigdagenkalender klaarliggen. Van alle kanten kwamen er bijdragen binnen. Inmiddels zijn bijna alle kalenders weg. Alleen in de Dorpskerk liggen er nog een paar. Maar niet getreurd, wie mij een e-mail stuurt, f.l.bakker51@hotmail.nl, kan een digitale kalender toegestuurd krijgen. Deze kalender staat trouwens ook op de Facebook-pagina van de Dorpskerk.