Maandag 11 december : Liefdadigheidsconcert voor weeshuiskinderen in Oekraïne

Op maandag 11 dec. om 20.00 uur vindt in de Petruskerk in Leiden een liefdadigheidsconcert plaats ten behoeve van liefdadigheidsinstelling Support Ukrainian Orphans ten bate van weeskinderen in Oekraïne.
De beroemde zanger Yurii Godo treedt  op.  Schuberts “Ave Maria”, Francks “Panis Angelicus”, wereldliederen en Oekraïense kerstliederen brengt hij ten gehore.

Kerstconcert zaterdag 16 december in Katwijk

Kinderkoor “De Vrolijke Noot” en Vocalis, van de Parochiekern Joannes de Doper in Katwijk, geven een concert op zaterdag 16 december 2024 om 17.00 uur in de Joannes de Doper kerk, Kerkstraat 70.

De liederen ‘Air for advent’, ‘De kleine drummer’, ‘O holy night’, ‘Halleluja’ en ook  ‘Happy Xmas’ als een mogelijke toegift.

Alles staat onder leiding van dirigent en muzikaal begeleider Niek van der Meij van Vocalis en dirigente Agnes Bol van De Vrolijke Noot.

De entree is natuurlijk gratis, dus komt allen tezamen.  De kerkdeuren gaan om 16.30 uur open.

Inschrijving Eerste H. Communie van start

Voor kinderen uit groep 4 en 5 gaat in januari 2024 de Eerste H. Communie voorbereiding starten. Kinderen van rond de 8 en 9 jaar zijn van harte uitgenodigd mee te doen.

Van oudsher is de Eerste H. Communie belangrijk in de Katholieke Kerk.

Voorafgaand aan de Eerste H. Communie volgen kinderen een aantal voorbereidingsbijeenkomsten.

Op maandag 22 januari 2024 start het project met een ouderavond.

Inschrijven kunt u via internet op www.rkvoorschoten.nl/jeugd-en-jongeren/. Vervolgens klikt u in het menu links op de Eerste H. Communie en de link naar het inschrijvingsformulier. De Eerste H. Communie is op zondag 2 juni 2024.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met het Kerkelijk Bureau: ma, woe en do. Van 09.30 uur tot 12.30. Tel.: 071-5612508.

Inschrijving Vormsel van start

Voor kinderen uit groep 8 en de brugklas gaat in januari 2024 de Vormselvoorbereiding van start.  

Inschrijven kan via internet op www.parochie-augustinus.nl.

Klik vervolgens op de link naar het inschrijvingsformulier.

De Vormselviering is op zaterdagavond 18 mei 2024.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met het Kerkelijk Bureau: ma, woe en do. Van 09.30 uur tot 12.30. Tel.: 071-5612508.

Adventsactie 2023 – Alle kinderen mogen kind zijn

Jonge mijnwerkers naar school in DR Congo

Op 3 december 2023 start de Adventsactie. Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn, heeft MOV H. Augustinus dit jaar gekozen voor het project in Congo dat zich richt op kinderen die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan. Congo is een land rijk aan kostbare grondstoffen. Het is bijvoorbeeld een van de grootste leveranciers ter wereld van kobalt, een essentieel onderdeel van oplaadbare batterijen. Tienduizenden kinderen worden ingezet bij de winning. Ze worden uitgebuit en doen bovendien ongezond en gevaarlijk werk. Met een opleiding kunnen ze een betere toekomst opbouwen. Adventsactie steunt het project van hun partner Olame in de regio’s Kabare en Walungu in de provincie Zuid-Kivu. Zij willen ervoor zorgen dat de kinderen weer naar school gaan en dat gezinnen op een gezonde manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Ouders krijgen hulp bij het vinden van alternatieve inkomstenbronnen, in de landbouw of door het opzetten van kleine bedrijfjes. Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan terug naar school en 300 jongeren (14-22 jaar) die in de mijnen werkten, krijgen trainingen in sociale vaardigheden en leren een vak, zoals kleermaken, timmeren of werken met computers.

Er zal in de advent in alle kerken aan de deuren gecollecteerd worden voor dit project in Congo op zondag 10 december en met Kerst. U kunt uw gave ook deponeren in de olifanten die weer in de kerk staan. Of u kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie DR Congo. Zie ook de posters en folders (met QR-code op de achterkant) in de kerken. Meer informatie vindt u in De Augustinus van november op blz. 8.

Werkgroep MOV H. Augustinus

Advent Carol Service op 3 december

Op zondagavond 3 december om 19.00 uur is er weer een Advent Carol service in de H. Laurentiuskerk. Een viering met Engelstalige adventsliederen, gezongen door de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.

Zie voor meer informatie De Augustinus blz. 21.

      

Gezinscatechese 3 december in Katwijk

Zondag 3 december is er gezinscatechese. Dit is speciaal voor gezinnen waarvan de kinderen de afgelopen jaren zijn gedoopt, gevormd of mee hebben gedaan aan de eerste Communie. De gezinsviering begint 3 december om 09.30 uur en is in de Joannes de Doperkerk in Katwijk. Het kinderkoor zal daarbij zingen en aansluitend is er catechese voor de kinderen en kunnen de ouders elkaar ontmoeten. Het zijn leuke en toegankelijke ochtenden voor het hele gezin. Van harte welkom!

Programma: 09.30 -10.30. Gezinsviering in de Joannes de Doper kerk in Katwijk

                                                M.m.v. Kinderkoor de Vrolijke Noot

                      10.30 – 11.30 Catechese voor kinderen in eigen leeftijdsgroepen en alle ouders

                      11.30 – 12.00 Afsluiting in ‘de kleine Joannes’ met wat lekkers

Zie voor meer informatie De Augustinus blz. 9

Verhuizing Leesgespreksgroep Laurentius

Omdat de vergaderkamer in de pastorie in de winterperiode gebruikt wordt als kapel voor de doordeweekse vieringen, is de leesgespreksgroep verhuisd naar een andere locatie. In de winterperiode mogen we gebruik maken van de locatie van de protestantse kerk. In het Voorhuys zullen we in deze periode onze gesprekken voortzetten. Het adres is Kerkplein 2 in Voorschoten. Naast de kerk vindt u de deur naar de zaal. Wij lezen het boek: ‘De Jezus manier, niet wijzen maar wenken’ van Ds. Arie Jan Mulder. Wellicht een uitnodiging om ook eens te komen kijken? U bent van harte welkom op maandag 27 november om 14.00 uur in het Voorhuys.

Sint Maarten zondagmiddag 12 november van 15.30 uur tot 17.00 uur In de Dorpskerk.

Met het spannende verhaal van ridder Maarten te paard, liedjes, een gebed en een collecte voor straatkinderen. En natuurlijk gaan we mooie lampionnen knutselen! Er is lekkere soep en na een rondje om de kerk met jouw zelfgemaakte  lampion is er tot slot nog een verrassing!

Voor wie: kinderen t/m groep 6

Ouders, opa’s oma’s, tantes en buurvrouwen: van harte welkom, voor jullie is er koffie!

Meer info: ds. Anki Peper

Actie Schoenendoos voor kinderen

Ook dit jaar doen wij weer mee met de jaarlijkse Actie schoenendoos!

Een actie waarbij kinderen en volwassenen een versierde schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor kinderen in Ontwikkelingslanden.

De inzameling start op zondag 15 oktober. Er liggen folders van de actie achter in de kerk waarin staat wat er wel en niet in de schoenendoos mag.

De uiterlijke inleverdatum voor de schoenendoos is zondag 29 oktober.

Namens alle kinderen die een doos ontvangen, of voor uw gift: heel veel dank!