Barbecue zondag 13 augustus

Graag zetten we een heerlijke traditie voort en ontsteken we op

               zondag 13 augustus 18.00 uur de BBQ

weer ter gelegenheid van onze Heilige Laurentius.

Alle Voorschotense parochianen, gemeenteleden (PGV) en leden van de Anglicaanse parochie St. James worden uitgenodigd zich aan te melden bij het Kerkelijk Bureau aan de Leidseweg 102. Wanneer u daar uw bijdrage van € 10 (kinderen € 5) pp. afgeeft, zorgen wij dat er voldoende eten en drinken voor u is.

Let op: wie het eerst aanmeldt, het eerst maalt.

Bent u nog fit en vindt u het leuk om mee te helpen met opbouwen, inrichten, catering en/of het aantrekkelijk maken voor de jeugd, laat het dan graag snel weten!

Namens de Pastoraatgroep,

Liduin & Franja Mora (werkgroep BBQ

 

Vastenactieproject 2017 “Lumen Valley”, werk voor kansarme jongeren in Togo

Onze parochie H. Augustinus ondersteunt de komende vastentijd een bijzonder project in het West-Afrikaanse land Togo. In het noorden van het land waar meer dan 70% van de mensen geen werk heeft, zijn de Broeders van St. Jan een project gestart om werkloze jongeren te scholen en aan duurzaam werk te helpen. Want zonder werk heb je geen eten, geen geld voor de dokter, kun je niet trouwen en kinderen krijgen en is er geen toekomst voor je. In een vallei op 15 km van de plaats Kara bouwen de Broeders een centrum waar jongeren scholing krijgen en zelf kleine bedrijfjes leren runnen.

Onze parochie helpt samen met enkele andere Nederlandse parochies mee door geld bijeen te brengen voor de opwekking van elektriciteit, voor het oppompen van water en voor het bouwen van de omheining.

Op 26 maart en met Pasen zal er voor dit project na de viering bij de deur worden gecollecteerd. We bevelen deze collectes nu al van harte aan.

Meer informatie op http://lumenvalley.org/vastenactie2017

Gedurende de hele vastentijd zullen de olifanten weer achterin de kerk staan. Ook liggen er flyers met informatie over het project in Togo.

Debatavond “De Vlucht”

Woensdag 18 januari 2017, 20.00 uur Bondsgebouw, Leidseweg 100, Voorschoten.

Dit jaar begint het debat met een toneelvoorstelling: “Vlucht”.

Iedereen herinnert zich nog de grote groepen vluchtelingen die vanuit Turkije Europa binnentrokken. Zelfs mensen die vluchtelingen een warm hart toedragen hebben zich wel eens afgevraagd of dit wel goed zou gaan. Ondertussen stonden ook in Voorschoten mensen op om te gaan helpen. De stroom is kleiner geworden, maar de vragen en problemen zijn niet verdwenen. Bovendien zijn we allemaal wel eens op de vlucht, niet persé voor oorlog, maar misschien wel voor de situatie op je werk, op school, of thuis …. En dan heb je allemaal een huis nodig. Wie gaat dan voor?

Vandaar dat het de Raad van Samenwerkende Kerken goed leek om een Debatavond over dit onderwerp te organiseren. Deze Debatavond is anders dan de vorige, omdat we nu niet twee ‘debaters’ laten komen, maar de mobiele theatergroep ‘Geurend Hooi’ met daarin Maaike Jongepier, acteur en begeleidster van het proces en de dialoog; Arash Naraghi, acteur; en Sylvia Bos, scenarioschrijfster en regisseuse. Zij zullen het toneelstuk opvoeren en het daarna zo organiseren dat de zaal met elkaar in gesprek gaat.

Vlucht is op dit moment 24 keer gespeeld, op uiteenlopende locaties en voor een zeer divers publiek. De reacties zijn alom positief. ‘Geurend Hooi’ weet in een kort tijdsbestek, met beeld, geluid en spel, een indrukwekkend beeld te schetsen van de dilemma’s rond de opvang van vluchtelingen in ons land. De kracht van de voorstelling ligt met name in de wijze waarop de acteurs de complexe problematiek een herkenbaar menselijk gezicht weten te geven. “Ik zeg altijd: eerst je eigen land, maar als je dit ziet en hoort, denk ik: Ja, jeetje!” ‘Vlucht’ blijkt op diverse plekken een eyeopener te zijn om echt met elkaar in gesprek te gaan.

Tamara Breton, die dit allemaal bedacht heeft, zegt: “Ik probeer hen als het ware de ogen te openen zodat zij niet meer alleen kijken, maar ook bewust zien, dat zij zich openstellen om geraakt te worden door de ontmoeting met de Ander, en dat zij van daaruit in beweging komen. Om vervolgens tot de conclusie te komen dat de ander bij nader inzien helemaal niet zo anders is dan zijzelf. Het is ook gewoon een mens! Dat is voor mij de kern van diaconale spiritualiteit.”

Freek Bakker, Raad van Samenwerkende Kerken Voorschoten.

Advent Carol Service

Op zondag 27 november, 1e advent, organiseert de Raad van Samenwerkende Kerken in Voorschoten weer de jaarlijkse Advent Carol Service. Prachtige muziek, afgewisseld met Bijbellezingen en gebeden. De lezingen zijn gebaseerd op de zogenaamde O-antifonen, verzen geschreven met de lofzang van Maria. Ook een aantal van de antifonen zelf zullen in de dienst klinken. De Leidse Cantorij zingt onder leiding van Hans Brons, en natuurlijk is er ook ruimte voor samenzang. De voorgangers in deze dienst zijn rev. Ruan Crew en ds. Bert Boter. Iedereen is van harte welkom!

  • Plaats: H. Laurentiuskerk, Leidseweg 98, Voorschoten
  • Aanvang: 19.00 uur

Adventsactie 2016: Hoop voor moeder en kind

Wie ooit moeder werd, weet dat je leven daarmee wezenlijk veranderd. Opeens, van het ene moment op het andere, maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen onze kinderen hoop. Hoop op een toekomst die de onze zal overstijgen. Hoop dat onze kinderen een verschil ten goede zullen maken. Hoop ook dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die baby in Bethlehem…

In de advent vragen wij in de parochiekernen  van de H. Augustinus aandacht voor ondersteuning van kwetsbare vrouwen in Burkina Faso.  

Op verzoek van de lokale bisschop geven de zusters van de congregatie O.L.V. van Liefde van de Goede Herder aandacht aan de situatie van vrouwen en kinderen in de sloppenwijk Burkinabé. De zusters willen een huis inrichten voor 15 meisjes en vrouwen die slachtoffer werden van geweld, een kleuterschool stichten en opleidingen aanbieden voor 150 meisjes en vrouwen per jaar.

De deurcollectes wordt gehouden op de vierde zondag van de advent, 18 december, en met Kerstmis, 24 en 25 december.

Werkgroep MOV, parochie H.Augustinus.

Actie Schoenmaatjes

Dit jaar wordt weer de actie Schoenmaatjes gehouden. De kinderen van Voorschoten kunnen dit jaar meedoen via de basisscholen. We willen iedereen die via de parochie mee wil doen, graag de gelegenheid bieden. Achterin de kerk kunt u een folder meenemen.

U kunt op twee manieren meedoen: door zelf een schoenendoos te versieren en te vullen (zie informatie in de folder) of door deze actie te steunen met een financiële bijdrage via het machtigingsformulier.

U kunt de dozen en machtigingsformulieren tot uiterlijk 20 november elke zondag na de viering inleveren bij de kosters.

Voor meer informatie:
Juliëtte van Deursen (juliettevandeursen@planet.nl)
Eveline Zoet (baleveline@hotmail.com ).

MISSIO Wereldmissiemaand 2016: FILIPPIJNEN

Getuigen van barmhartigheid

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio/Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen. Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele van de problemen in dit land.

Missio/Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar diverse projecten van religieuzen in de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun handelen, zij zijn getuigen van Gods barmhartigheid. Hun voorbeeld is een inspiratie voor ons.

Zo hebben de Missiebenedictinessen het initiatief genomen tot de bouw van een nieuw dorp voor de vissersfamilies in Tacloban. En in Manila is zuster Cecille Ido de drijvende kracht achter het gezinscentrum ‘Tuluyan’, waar dakloze gezinnen worden opgevangen en weer op weg geholpen.

Help onze medegelovigen in de Filippijnen in hun streven naar een menswaardig bestaan.

Geef aan MISSIO/Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 23 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Meer informatie: www.missio.nl

De Nieuwsbrief jeugdactiviteiten 2016-2017 is verschenen

 

Jeugactiviteiten

Klik hier voor de nieuwsbrief.

Parkdienst 26 juni

Zondag 26 juni om 10:30 vindt er een Parkdienst plaats in het burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten. De gezamenlijke kerken in Voorschoten organieren deze oecumenische viering. Het thema is: “Groeien gaat vanzelf!?”. Het jaarthema “Groeien” wordt hiermee afgesloten. Elk jaar wordt zo’n parkdienst gehouden. En bij dit thema past dat helemaal. Want buitem zie je, voel je en ruik je wat er allemaal onder Gods hemel groeit. Het is een laagdrempelige viering, met name geschikt voor kinderen, voor wie er spelletjes zijn en een speurtocht. Ook voor de ouders en grootouders zijn er workshops en bezinninggroepen, in plaats van een preek.
Het is handig om iets mee te nemen om op te zitten (een stoeltje of kussentje). En misschien iets voor bij de koffie? De kerken nodigen iedereen die wil meevieren van harte uit om erbij te zijn!

Priesterwijding Boris Plavčić 28 mei 2016

Op zaterdag 28 mei wordt onze diaken Boris Plavčić in de kathedraal van Rotterdam tot priester gewijd.

Om dit heugelijke feit mee te vieren willen wij op 28 mei met zoveel mogelijk mensen in de kathedraal in Rotterdam aanwezig zijn. Hiertoe bieden wij de mogelijkheid om per bus naar Rotterdam te gaan, waar wij naast de wijdingsplechtigheid ook op de receptie aanwezig zullen zijn.

De viering begint om 11:00 uur, duurt tot ongeveer 13:30/14:00 uur, waarna wij na de receptie (naast de kathedraal) om ca. 15:30 uur naar huis zullen gaan.

Opstapplaatsen:
Oegstgeest kerk: 08:30u
Katwijk kerk: 08:50u
Wassenaar Sint Willibrordus: 09:10u
Voorschoten kerk: 09:30u

Kosten: Afhankelijk van het aantal deelnemers € 10 – € 15, = per persoon.
Opgave is mogelijk via de inschrijflijsten achterin de kerken of via e-mail: erikvanblerk@hetnet.nl.