Meedoen aan de Veertigdagenkalender

Ook in 2020 wil de Raad van Samenwerkende Kerken een Veertigdagenkalender maken. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Natuurlijk doen de verschillende pastores van onze kerken ook mee, maar we weten dat er in de gemeente velen zijn die een mooie pagina kunnen maken met een afbeelding, een tekst, een gedicht of iets anders.

Het thema van dit jaar is ‘Pijn & Nieuw leven’. Die woorden vinden hun oorsprong in het jaarthema van de Voorschotense kerken. Dat is ‘Groen’. Dat herinnert onder andere aan de natuur. Die natuur is schepping, is ons dus van God gegeven. In die natuur groeit en bloeit het van het nieuwe leven. Tegelijk weten we dat het nieuwe leven van Pasen er niet gekomen is zonder pijn. In de Veertigdagentijd staan we ook bij die pijn stil. Tegelijk eindigt de Veertigdagentijd op Pasen, het feest van Jezus’ opstanding: nieuw leven.

De deadline is maandag 27 januari 2020.

Stuur uw of jouw bijdrage naar e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com onder vermelding van ‘Veertigdagenkalender 2020’.

Ds. Freek Bakker

 

Nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari 2020

Na de viering van 11 uur is er een nieuwjaarsreceptie in het Bondsgebouw.

Met  oliebollen en een drankje proosten we op het nieuwe jaar.

U bent van harte welkom!

Diaken Peter Winnubst is de nieuwe locatiereferent in onze Parochiekern

Per 1 januari 2020 is Diaken Peter Winnubst de nieuwe locatiereferent voor Voorschoten.

Hij zal dit combineren met locatiereferent zijn in Oegstgeest. Peter is aanwezig in Voorschoten op maandag en woensdag. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Bondsgebouw, op zondag 5 januari, kunt u nader met hem kennismaken.

Zegening van voertuigen in Voorschoten met gezinslunch

Op zondag 15 september 12:30 – 13:30 uur is er een mogelijkheid om op de parkeerplaats naast de Laurentiuskerk, Leidseweg 98 uw voertuig(en) te laten zegenen door Pastoor Michel Hagen. Ieder krijgt een klein aandenken en er zijn ter plekke beeldjes van de heilige Christoffel te koop. De zegen kan aan een auto worden gegeven, maar ook de fiets, kinderwagen, scootmobiel en rollator zijn uiteraard welkom. De zegen is gratis, maar een kleine donatie voor de kerk wordt uiteraard gewaardeerd.

Als katholiek gebruik is de voertuigzegening verbonden met de verering van de heilige Christoffel, de patroonheilige van de reizigers. Zijn feestdag valt op 25 juli. Omdat de meesten toen op vakantie waren, vindt de voertuigzegening iets later plaats. Dat is des te belangrijker, want het nieuwe schooljaar is begonnen en leerlingen moeten veilig op hun scholen aankomen. Helaas vallen na de zomervakantie er bijna twee keer zo veel verkeersslachtoffers onder scholieren als in de rest van het jaar. Daarom is deze zegening speciaal voor automobilisten om meer rekening te houden met fietsende scholieren in het verkeer.

Deze zegen is niet alleen voor het voertuig of bestuurder zelf, maar juist ook voor wie men onderweg tegenkomt. Het is belangrijk om gezamenlijk bij te dragen aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Dat het voertuig de bestuurder en inzittenden steeds veilig naar z’n bestemming en terug naar huis mag brengen, en goed onderhouden blijft.

Voor wie wil, is er na de mis vanaf 12:30 uur tegelijkertijd ook een lunch met gezinnen in de tuin van de kerk. Ieder wordt verzocht zijn eigen lunch te verzorgen. Er wordt voor koffie, thee en limonade gezorgd. Gezinnen die de mis op 15 september bijwonen worden verzocht hun auto achter het Bondsgebouw te parkeren.

 

Parochiekern barbecue zondag 11 augustus 2019

Graag zetten we een heerlijke en gezellige traditie voort en ontsteken we op

                    zondag  11 augustus 17.00 uur!! de Barbecue

weer in de pastorietuin, ter gelegenheid van de feestdag van de H. Laurentius, patroon van onze parochiekern.

Voorschotense parochianen, gemeenteleden (PGV) en leden van de Anglicaanse parochie St. James, worden uitgenodigd zich aan te melden: jong en ouder.

U kunt zich aanmelden bij het Kerkelijk Bureau, Leidseweg 102. A.u.b. tegelijk uw bijdrage van € 10,00 p/p (kinderen tot 13 jaar: € 5,00) afgeven  i.v.m. de inkopen.

Wij zorgen dan voor voldoende eten en drinken. De gezelligheid en saamhorigheid maken we met elkaar!!

Graag opgeven vóór 6 augustus.

Namens de Pastoraatgroep,

Willeke Schrage, Diny Westgeest (werkgroep Barbecue)

 

Brielle Martelaren van Gorcum 6 juli 2019

Traditiegetrouw gaan wij op zaterdag 6 juli vanuit alle parochiekernen met een bus naar de Nationale Bedevaart van de Martelaren van Gorcum in Brielle waar wij deelnemen aan de diverse plechtigheden die ter hun nagedachtenis worden georganiseerd.

De informatiefolders en de inschrijflijsten liggen achterin de kerk. U kunt zich ook via internet aanmelden. De bus vertrekt om 07:45 uur bij de H. Laurentiuskerk.

 

Dauwtrapfietstocht op Hemelvaartsdag 30 mei 2019

Zoals elk jaar zullen we ook dit jaar een dauwtrapfietstocht organiseren op Hemelvaartsdag. Er zal een mooie tocht uitgezet worden, geschikt voor jong en oud. Ouders kunnen hun kinderen meebrengen; lekker met het hele gezin op de fiets. Onderweg stoppen we voor een kleine versnapering. Ook als u alleen bent, kunt u meefietsen; er zijn voldoende fietsmaatjes

Wij vertrekken om 7.00 uur bij de H. Laurentiuskerk en zijn tegen 9.00 uur terug in het Bondsgebouw. Daar staat een heerlijk ontbijt voor ons klaar.

Het inschrijfgeld is € 5.00 per persoon. Komt u met het hele gezin dan betaalt u € 12.50.

De opbrengst van deze fietstocht is bestemd voor de familie Jansen die in oktober vorig jaar op missie naar Zambia zijn gegaan. Een artikel hierover volgt in De Augustinus van juli.

Graag uiterlijk 27 mei opgeven bij het Kerkelijk bureau. tel. 071-5612508 of via de mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl, zodat we weten op hoeveel personen we kunnen rekenen.

Wilt u liever niet meefietsen, maar wel gezellig ontbijten, geeft u zich dan ook even op.

Tot ziens op de fiets en/of bij het ontbijt!

Werkgroep M.O.V.

 

Open kloosterdag 19 mei 2019 Huize Bijdorp

Op zondag 19 mei openen diverse kloosters in het hele land hun deuren. De zusters, paters en broeders nodigen u van harte uit. Ze gaan met u in gesprek over de vraag ‘Wat beweegt je’.

Programma zusters Dominicanessen Huize Bijdorp , Veurseweg 3, Voorschoten

– 14.30 uur:  Ontvangst in de aula met koffie.
– 15.00 uur: Presentatie in woord en beeld over de geschiedenis van de Congregatie en de invulling van ons kloosterleven nu.
– 15.45 uur:  Gelegenheid tot het stellen van vragen in gesprek met de zusters en broeders.
– 17.00 uur: Koorgebed in de kapel van Huize Bijdorp.

 

Vesperdienst van 4 mei a.s. verplaatst naar het Kruispunt

Elk jaar organiseer de Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten voor de 4 mei-plechtigheid om 18.45 uur in de Dorpskerk een vesperdienst waar iedereen hartelijk welkom is. Omdat de verbouwing van de Dorpskerk begonnen is, is deze vesperdienst dit jaar niet in de Dorpskerk, maar in het Kruispunt, de kerk tegenover Albert Heijn.

Het thema van deze dienst is ‘De kracht van dromen’. Het is een oecumenische dienst. Daarom vervult naast de protestantse voorganger ds. F.L. Bakker ook de katholieke gebedsleider de heer J. Naber een belangrijke rol is deze dienst.

Omdat het een vesperdienst is voorafgaande aan de dodenherdenking zal de muziek ingetogen zijn en bestaan uit orgel- en fluitmuziek.

Zoals gezegd, is iedereen hartelijk welkom.

Meer informatie: 071-5761130 of 06-13805668.

 

Ingebruikname orgel uit de Moeder Godskerk in de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk

In de afgelopen maanden is het Reil-orgel uit de Moeder Godskerk is overgebracht naar de H. Joannes de Doperkerk aan de Kerkstraat 70 te Katwijk.

In de viering van zondag 7 april om 9.30 uur zal het orgel worden gewijd en voor het eerst in een viering worden bespeeld. U bent van harte welkom bij deze viering.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Parochiekern H. Joannes de Doper.