Verdiepingsavond – De VEERTIGDAGENTIJD:

een unieke kans tot verstilling in onze hectische samenleving

Je kunt zeggen, dat de Veertigdagentijd een bijzonder geschikte periode is om als Kerk en om persoonlijk te werken aan je innerlijk leven, aan je geestelijk leven, aan je gebedsleven. In het Evangelie van de eerste zondag van de Vastentijd (18 febr.) lezen we, dat Jezus zich veertig dagen in de woestijn heeft voorbereid op Zijn levenstaak (Marcus 1). Is het je terugtrekken in een soort “woestijn” ook voor een ieder van ons in onze hectische samenleving niet belangrijk om tot jezelf te komen, om God meer op het spoor te kunnen komen? Tevens willen we ons deze avond verdiepen in de “STILLE ZATERDAG”. Deze dag tussen Kruisdood en Verrijzenis heeft een grote en waardevolle betekenis.

Inleider: Pastor dr Kees van Vliet

Datum en tijd: donderdag 14 maart 20.00-21.45 uur

Plaats: Pastorie H. Willibrordkerk te OEGSTGEEST (ingang achterom)

Aanmelden bij:  ctm.van.vliet@planet.nl

Vastenactie 2024: Leven in een veranderende wereld in Zimbabwe

Woensdag 14 februari, Aswoensdag, is de Vastenactie van start gegaan.

Dit jaar doen we als parochie H. Augustinus mee met de landelijke Vastenactiecampagne die in het teken staat van de gevolgen van klimaatverandering. In de plattelandsgemeenschappen in de districten Bikita en Gutu in het zuiden van Zimbabwe leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw met regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig voor de klimaatveranderingen die de afgelopen jaren steeds ernstiger zijn geworden. Er zijn weinig goed functionerende waterpunten in het gebied. Velen, voornamelijk vrouwen, moeten ver lopen om water te halen. Zo ook Thandekile die samen met haar kinderen symbool staat voor de Vastenactie dit jaar.

Net als duizenden andere families in het zuiden van Zimbabwe, had ook het gezin van Thandekile grote moeite de verschillende uitdagingen het hoofd te bieden die ontstonden door de coronapandemie, klimaatveranderingen en de ingestorte economie van het land. Doordat er de afgelopen jaren lange droge periodes waren, mislukten de oogsten en was er nauwelijks voldoende te eten. Haar echtgenoot Donovan ging naar Zuid-Afrika om geld te verdienen voor zijn gezin, maar overleed daar plotseling aan de gevolgen van Covid-19. Nu is de grootste angst van Thandekile dat ze zal komen te overlijden door de honger en dat er dan niemand meer is die voor haar kinderen zorgt: ‘Ik leef voor mijn kinderen en mijn grootste wens is dat ik ze kan geven wat ze nodig hebben,’ zegt ze.

Wat gaan we doen in de parochie H. Augustinus?

De vastentijd staan de olifanten weer in de kerken waarin u uw bijdrage aan dit project kunt deponeren. Er hangen posters van de Vastenactie in de kerken en er liggen folders met meer informatie. Ook kunt u in De Augustinus van maart en op de site van Vastenactie www.vastenactie.nl meer lezen over dit project.

Er zullen in alle kerken deurcollectes worden gehouden op zondag 10 maart, na de paaswake en op 1e paasdag. U kunt uw gaven ook doneren op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag of scan de QR-code op poster of folder.

Bij voorbaat dank voor uw deelname, werkgroep MOV H. Augustinus

Bestellen huispaaskaars

Vanaf zondag 18 februari tot en met zondag 25 februari kunnen er weer huispaaskaarsen besteld worden. Het inschrijfformulier met afbeeldingen en prijzen kaarsen ligt achterin de kerk. De kaarsen zullen tijdens de Paaswake op zaterdag 30 maart gezegend worden. Na de viering tegen contante betaling op te halen. Waarschijnlijk zijn de kaarsen er al een week eerder en dan zijn ze op te halen bij de koster, ook tegen contante betaling. 

Stille Omgang zaterdag 16 maart 2024

Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 16 maart vanuit alle parochiekernen een bus naar Amsterdam, waar wij deelnemen aan de Stille Omgang, de eeuwenoude route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep nadat  hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat geschiede: het Mirakel van Amsterdam. Wij gaan dit jaar naar de Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans, Jacob Obrechtstraat 30 in Amsterdam, waar wij om 21:00 uur deelnemen aan een pontificale eucharistieviering ter voorbereiding op de Stille Omgang.

De informatiefolder en de inschrijflijst liggen achterin de kerk. U kunt zich ook via internet aanmelden. De intentie van de Stille Omgang 2024 is: Pelgrims van hoop, biddend voor vrede” wat aansluit op het gebedsjaar voorafgaand aan het jubeljaar 2025. Paus Franciscus heeft 2025 uitgeroepen als een Heilig Jaar of Jubeljaar met het internationale thema “Pelgrims” van de hoop.

Voor meer informatie zie www.stille-omgang.nl.

De Stille Omgang duurt ongeveer een uur waarna wij rond 00:00 uur weer uit Amsterdam vertrekken.

De kosten bedragen € 15, = inclusief broodjes en sap op de terugreis. Jongeren onder de 18 jaar kunnen gratis mee.

Aanmelding kan via de inschrijflijst achterin de kerk of via email erikvanblerk@hetnet.nl met vermelding van telefoonnummer + overmaking van € 15, = op bankrekening NL89ABNA0507099729 t.n.v. Parochie H. Augustinus, met vermelding “Stille Omgang 2024”.

OPSTAPPLAATS Voorschoten H. Laurentiuskerk 18.25 uur 

  

Verhalen over Franciscus verteld en omklankt

Zaterdag 24 februari van 15.00 tot 17.00 uur komen Frans Moussault en Rob Hoogenboom OFM
in de Goede Herder Kerk Zoeterwoude Rijndijk verhalen vertellen uit de Fiotetti ( bloemrijke verhalen
over Franciscus van Assisi). Ze gaan o.a. over de richting in je leven, over je verbondenheid met de
schepping en over omgaan met leed. Bekende verhalen zijn o.a. de prediking tot de vogels en het
ontvangen van de wondetekenen van de gekruisigde Christus.
De klanken van de klarinet van Frans Moussault vormen een mooie omlijsting.
De middag wordt georganiseerd door Portiuncula, de Franciscaanse broederschap voor de regio
Leiden en omstreken. Wij kijken er naar uit u zaterdag te ontmoeten, want iedereen is van harte welkom. Wanneer u geïnteresseerd bent in onze manier van leven in de geest van Franciscus van Assisi, achter in de kerk liggen een aantal boekjes met informatie: Een Franciscaans Perspectief.
Voor meer informatie: Leo Koot, 06 341 294 62 of leokoot.1950@gmail.com

Bedevaarten 2024 Banneux Notre Dame

De bedevaarten worden georganiseerd door het Banneux-Comité Bisdom Rotterdam.

Onze Bisschop Mgr. J. v.d. Hende zal ons tijdens de 5-daagse bedevaarten bezoeken.

De volgende bedevaarten naar Banneux in 2024:

5-daagse 24 – 28 mei, 4 – 8 oktober

2-daagse 1 – 2 juni, 31 aug – 1 sept

1-daagse 15 juni, 26 augustus

Voor inlichtingen en opgave: Mw Paula Opstal 015 – 369 31 48 / 06 272 202 80

Nadere informatie: www.caritas-banneux.nl/bisdomrotterdam/welkom/

e-mail: caritasbanneuxbisdomrotterdam@gmail.com

Nieuwe tienergroep van start!

Op zondag 14 januari start er een nieuwe tienergroep voor jongeren van 12-16 jaar in Voorschoten. De bijeenkomst start met een lunch (na de Eucharistieviering om 11:00 uur), gevolgd door gesprekken, spelletjes en andere activiteiten in het Bondsgebouw naast de Laurentiuskerk in Voorschoten. Het thema van de eerste bijeenkomst is Black & White en duurt tot ongeveer 13:30 uur. Kom jij ook? Iedereen is welkom. Neem gerust een vriend of vriendin mee! Voor meer informatie kun je contact opnemen met pastoraal werker Sjoerd Zuidersma (s.zuidersma@parochie-augustinus.nl).

Maandag 11 december : Liefdadigheidsconcert voor weeshuiskinderen in Oekraïne

Op maandag 11 dec. om 20.00 uur vindt in de Petruskerk in Leiden een liefdadigheidsconcert plaats ten behoeve van liefdadigheidsinstelling Support Ukrainian Orphans ten bate van weeskinderen in Oekraïne.
De beroemde zanger Yurii Godo treedt  op.  Schuberts “Ave Maria”, Francks “Panis Angelicus”, wereldliederen en Oekraïense kerstliederen brengt hij ten gehore.

Kerstconcert zaterdag 16 december in Katwijk

Kinderkoor “De Vrolijke Noot” en Vocalis, van de Parochiekern Joannes de Doper in Katwijk, geven een concert op zaterdag 16 december 2024 om 17.00 uur in de Joannes de Doper kerk, Kerkstraat 70.

De liederen ‘Air for advent’, ‘De kleine drummer’, ‘O holy night’, ‘Halleluja’ en ook  ‘Happy Xmas’ als een mogelijke toegift.

Alles staat onder leiding van dirigent en muzikaal begeleider Niek van der Meij van Vocalis en dirigente Agnes Bol van De Vrolijke Noot.

De entree is natuurlijk gratis, dus komt allen tezamen.  De kerkdeuren gaan om 16.30 uur open.

Voor meer informatie:

https://www.joannesdedoper.nl/2023/12/de-vrolijke-noot-en-vocalis-zingen-u-de-kerstdagen-in/#more-23441

Inschrijving Eerste H. Communie van start

Voor kinderen uit groep 4 en 5 gaat in januari 2024 de Eerste H. Communie voorbereiding starten. Kinderen van rond de 8 en 9 jaar zijn van harte uitgenodigd mee te doen.

Van oudsher is de Eerste H. Communie belangrijk in de Katholieke Kerk.

Voorafgaand aan de Eerste H. Communie volgen kinderen een aantal voorbereidingsbijeenkomsten.

Op maandag 22 januari 2024 start het project met een ouderavond.

Inschrijven kunt u via internet op www.rkvoorschoten.nl/jeugd-en-jongeren/. Vervolgens klikt u in het menu links op de Eerste H. Communie en de link naar het inschrijvingsformulier. De Eerste H. Communie is op zondag 2 juni 2024.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met het Kerkelijk Bureau: ma, woe en do. Van 09.30 uur tot 12.30. Tel.: 071-5612508.