Centrale Gezinscatechese start zondag 27 november

Binnenkort start de parochie H. Augustinus weer met het project: centrale gezinscatechese. Dit houdt in dat vier keer per jaar alle ouders en kinderen worden uitgenodigd elkaar te ontmoeten in een van de parochiekernen van de parochie.

De eerste centrale gezinscatechese is op zondagochtend 27 november in het Bondsgebouw. Van 09.30 tot 10.40 uur is er voor kinderen een speciaal programma en kunnen alle ouder(s) ook deelnemen aan een eigen programma. Aansluitend is er om 11 uur een gezinsviering in de kerk.

Het thema op 27 november is de Advent.  De kinderen gaan ieder in hun eigen leeftijdsgroep een Adventskrans maken voor thuis. Iedere leeftijdsgroep wordt daarbij begeleid door enthousiaste vrijwilligers. Er is een groep voor kinderen van 0 tot 3 jaar (crèche), een groep voor kinderen van 4 tot 6 jaar, een groep voor kinderen van 7 tot 11 jaar en een groep tieners van 12 jaar en ouder. En u als ouders wordt uitgenodigd om, als de kinderen hun draai hebben gevonden, met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van Advent en Kerstmis.

Programma:

09.30-10.40 uur: gezinscatechese in het Bondsgebouw in Voorschoten.

11.00-12.00 uur: gezinsviering in de kerk.  Vanaf 12.00 uur: voor de liefhebbers is er nog de mogelijkheid om wat na te praten met koffie, thee en limonade in het Bondsgebouw.

Voor wie: voor alle kinderen en ouder(s) die het belangrijk vinden hun kinderen wat mee te geven over geloven en de Kerk.

Graag aanmelden vóór 24 november.

Wanneer u van plan bent te komen op 27 november wilt u zich dan aanmelden via het centraal secretariaat van de parochie. Dit kan via: secretariaat@parochie-augustinus.nl

De volgende centrale gezinscatechese is op zondagochtend 5 februari in Katwijk.

Voor nu, hopelijk tot 27 november! Mocht u nog een vraag of opmerking hebben, we horen u graag.

Met vriendelijke groet, namens het pastoraal team,

Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker, taakveld catechese, jeugd, jongeren en gezinnen

Zondagavond 13 november 2022 Orgelconcert in de H. Laurentiuskerk

Ton van Eck (orgel) en Michelle Mallinger (sopraan)

Het concert begint om 20:00 uur en er is een pauze rond 20:45 uur.

Toegang is vrij met een collecte bij de uitgang.

Zie ook: www.laurentiusorgelconcerten.nl

Voor programma: klik hier

8 oktober Presentatie nieuw lid pastoraal team

Lees meer…

Open Monumentendag in de H. Laurentiuskerk op 10 september

Komende zaterdag 10 september is het Open Monumentendag. Ook dit jaar is de

H. Laurentiuskerk te bezoeken. Er zijn een paar kleine tentoonstellingen die ook voor parochianen de moeite waard zijn. De kerk is open van 10.00 tot 15.00 uur.

De koffie en de limonade staan klaar!

Kerken presenteren zich op Weekend van Voorschoten

Op zaterdag 10 september willen de kerken zich presenteren tijdens de vrijwilligersmarkt van het weekend van Voorschoten. Dit doen we met de Raad van Samenwerkende Kerken Voorschoten. We staan in een kraam in de nabijheid van de Dorpskerk.

De kraam zak in het teken staan van duurzaamheid; ook bent u welkom voor een praatje of informatie over activiteiten van de kerken het komende seizoen.

We hopen velen van u te ontmoeten tijdens de vrijwilligersmarkt.

Marriage Course online start 23 september

Deze Marriage Course is voor hen die gaan trouwen maar ook voor alle echtparen die al getrouwd zijn. De cursus begint op 23 september (catechese avond). Door de speciale opzet van de cursus kunnen deelnemers zich uiterlijk op 6 oktober ’s ochtends aanmelden.

Er is geen beperking aan het aantal deelnemers: ieder paar kan zich aanmelden.

De data zijn: 23 september (catechese avond), 7 oktober, 28 oktober, 4 november, 18 november, 9 december, 6 januari, 20 januari om 19.45 uur tot 22.00 uur. Op 27/01/2023 vindt er om 20.30 uur een evaluatie plaats. Verdere informatie volgt tijdens de cursus. 

De kosten zijn  € 25,– per paar. Aanmelding kan via de website van het Bisdom: https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/marriage-course

Deze korte video geeft een goede indruk van de ervaring van cursisten met de online cursus. We kunnen u zeer aanraden om deze even goed te bekijken: https://youtu.be/NBEFfdONZJ4

Voor meer informatie kunt u deze link bekijken: https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/video-groot-enthousiasme-onder-stellen-over-marriage-course-online

De Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin

Zondag 28 augustus start Augustinusweek

Op zondag 28 augustus vieren wij het feest van de H. Augustinus.

Traditioneel is dit ook de startzondag van het nieuwe parochiejaar.

In onze Parochiekern wordt dan aan 2 vrijwilligers de Laurentiuspenning uitgereikt als dank voor het vrijwilligerswerk dat zij voor onze Parochiekern doen.

Na afloop van de viering kunt u hen feliciteren in het Bondsgebouw.

Augustinuslezing 31 augustus 2022

De jaarlijkse Augustinuslezing zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 31 augustus a.s., aanvang 20.00 uur, plaats: Bondsgebouw, Voorschoten.

Dr. Norbert Schnell is gepromoveerd op een proefschrift over de Bruid van Christus als metafoor.

Het bruidsmotief vormt vanaf Genesis tot en met Openbaring als het ware één grote spanningsboog die ons iets zegt over onze relatie tot God. Dhr. Norbert Schnell zal ons hierover meer vertellen.

Voor meer informatie: zie De Augustinus van juli/aug blz 9.

Het Pastoraal Team nodigt u van harte uit om deze avond bij te wonen.

Voorafgaand aan de lezing is er om 19.00 uur een  eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk.

MIVA-deurcollecte 28 augustus 2022

Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania

Zondag 28 augustus wordt de jaarlijkse deurcollecte gehouden voor MIVA. In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen.

MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

Pionier Geofrey zet zich in voor goede primaire gezondheidszorg in het westen van Tanzania. Het ziekenhuis in Sumve biedt zorg aan bijna 100.000 mensen in 24 dorpen die verspreid liggen over een groot gebied. Met een auto die Geofrey eerder aanschafte met steun van MIVA, bezoeken doctoren en verpleegkundigen de omliggende dorpen om de inwoners voor te lichten over gezondheidszaken. Ook worden met de auto patiënten vervoerd naar de intensive care van een groter ziekenhuis op 58 kilometer van Sumve. Omdat Geofrey de auto nu niet volledig kan inzetten als ambulance, vraagt hij aan MIVA een extra auto. Zo kan hij de hulp aan de gemeenschap verder verbeteren.

Meer lezen over dit project kan in De Augustinus van deze maand op pagina 8. Ook hangt de poster weer achter in de kerk en liggen er informatiefolders.

Kunnen de lokale hulpverleners in Tanzania op uw hulp rekenen?

U kunt doneren tijdens de deurcollecte op 28 augustus of rechtstreeks op rekeningnummer NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA ’s-Hertogenbosch. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven!

Werkgroep MOV H. Augustinus.

Christelijke  Meditatie bestaat 15 jaar 2007-2022 in Voorschoten

Ons leven is veelal vol drukte, haast en geluid. Het is goed regelmatig tijd te nemen om stil te worden en zo God in ons leven toe te laten. Het gebed in stilte is daarbij het middel bij uitstek. Om de persoonlijke meditatie te ondersteunen komen wij regelmatig samen en wel op:

Iedere zaterdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur in het Bondsgebouw, naast de pastorie van de H. Laurentiuskerk, en op de eerste en derde donderdag van iedere maand ’s avonds om 19.30 in de Van Eerdehof, De Zeven Provinciën 47, wijk Noord Hofland.

U bent altijd van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Informatie bij Bep van der Zijden, tel. 071-5615354, e-mail bep.zijden@gmail.com.

Ook kunt u onze site raadplegen: www.wccm.nl.