Vacature Manager horeca zalenverhuur Bondsgebouw

Sinds oktober 2015 heeft de Parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods te Voorschoten een gloednieuw Bondsgebouw aan de Leidseweg 100 in gebruik. Intussen hebben velen de weg naar het Bondsgebouw weten te vinden en kennis gemaakt met de faciliteiten die het biedt. Het gebouw biedt zowel onderdak aan parochiële groepen als aan huurders van buiten de Parochiekern. De soorten activiteiten zijn divers, zoals vergaderingen, lezingen, condoleances, repetities, concerten, bridge, Tai Chi, recepties en feesten.

Voor de werkzaamheden tbv het Bondsgebouw zoekt de Beheercommissie een

Manager (M/V) voor ca. 60 uur per maand

die het gebouw zo goed mogelijk inzet voor gebruikers uit onze Parochiekern en daarbuiten en tegelijk streeft naar een financieel aantrekkelijke exploitatie.

Wij bieden:
– Een functie waarin een combinatie van administratie en horeca
– Een prettige werkomgeving in een modern gebouw
– Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng
– Variabele werktijden, deels zelf in te delen
– Een passende financiële vergoeding per uur

Wij vragen:
een zelfstandig werkende manager die
– De agenda beheert
– Afspraken met gebruikers vastlegt in instructies en contracten
– Actief nieuwe huurders werft
– Vrijwilligers indeelt en aanstuurt voor ontvangst en bardienst
– Barinkomsten afdraagt en verantwoordt
– Voorraden inkoopt en beheert
– Gegevens aanlevert voor facturatie
– Samenwerkt met de administratie van de Parochie(kern)

De manager werkt zelfstandig binnen de kaders van de Beheerder. De werktijden kunnen deels zelf worden gekozen en zijn deels afhankelijk van de tijden dat verhuurd wordt, zowel overdag als ‘s avonds.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met de Beheerder Bondsgebouw Mw. Liduin Mora, secretaris@rkvoorschoten.nl
tel: 06 15 373 904

Advertentietekst in pdf

 

Diocesaan inluidmoment Actie Kerkbalans zaterdag 19 januari 2019

,, Het was gewoon een feestje om dit met elkaar te mogen meemaken.” ,,Wat ontroerend om die kinderen van kinderkoor De Vrolijke Noot daar dat klokkenlied te horen zingen, het is toch de generatie waar we de fakkel aan door moeten geven.” ,,De saamhorigheid lieten we vanmiddag toch goed zien met vertegenwoordigers uit alle parochiekernen van onze parochie van de H. Augustinus.” ,,Ik had dit voor geen euro willen missen. Dit was wat deze middag betreft hier in Katwijk ook een succesverhaal in de Katholieke Kerk.”

Zomaar vier reacties van verschillende aanwezigen bij het diocesane inloopmoment namens de 48 parochies van het bisdom Rotterdam zaterdagmiddag 19 januari van 12.30 – 13.30 uur in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk. Dit moment was dan ook uitermate goed geslaagd.

(Lees verder)

 

 

 

 

 

 

 

 

Diocesaan inluidmoment Kerkbalans 2019 op 19 januari

Dit jaar vindt het diocesane inluidmoment van het bisdom Rotterdam voor de aftrap van de Actie Kerkbalans 2019 plaats in onze parochie.  Vicaris Tjeerd Visser zal nl. op 19 januari om 13.00 uur de klokken gaan luiden in de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk. Dat is een prachtige aanleiding om er een extra feestelijk inluidmoment van te maken. Onder de vlag van ‘saamhorigheid’ zullen de kerkbalanslopers worden geïnspireerd als het kinderkoor De Vrolijke Noot het Actie Kerkbalanslied zal toezingen. Ook vertegenwoordigers uit de andere vijf parochiekernen zullen aanwezig zijn en meedelen in de feestvreugde, saamhorigheid parochiebreed! En nog mooier als ook u erbij bent. We zien uit naar uw komst!

 

Zondag 6 januari: Nieuwjaarskoffie en uitreiking Laurentiuspenning

Na de Eucharistieviering op de eerste gewone zondag van het jaar, is er in het Bondsgebouw extra feestelijk koffiedrinken, met oliebollen, een glaasje, en de gelegenheid elkaar zalig nieuwjaar te wensen.
Op deze ochtend wordt ook de Laurentiuspenning uitgereikt. Fijn als we hier met veel parochianen bij zijn. Komt u ook? Van harte welkom!

De Pastoraatgroep

 

Allerzielen, 2 november 2018, H. Laurentiuskerk

Heilige Laurentiuskerk, Leidseweg 98, Voorschoten
Viering Allerzielen: 19.30-20.15 uur
Muziek, gebed en kaarsjes aansteken: inloop 20.15-20.45 uur

 

 

 

 

 

 

In november laten de bomen hun bladeren vallen en wordt het eerder donker. We worden eraan herinnerd dat het leven een einde heeft. De novembermaand brengt ons in contact met ons eigen levenseinde en met de dood van mensen die we verloren hebben.

Op 2 november gedenkt de katholieke kerk de gestorvenen. Zij worden herdacht door te zingen, te bidden en een kaarsje aan te steken. De lichtjes herinneren ons aan de overledenen en aan het licht van God waarin de overledenen verkeren.

Van 19.30 tot ongeveer 20.15 uur is er een gebedsviering in de Laurentiuskerk en op het parochiekerkhof ter gedachtenis aan de overledenen uit de parochiekern van afgelopen jaar en de andere overledenen die we willen gedenken.

Na afloop van de viering is er tussen 20.15 en 20.45 uur gelegenheid om in de Laurentiuskerk een kaarsje aan te steken en te bidden voor dierbare gestorvenen. Ook als u niet verbonden bent aan de kerk, maar wel iemand in eerbied wilt herdenken, bent u van harte welkom. U kunt ook alleen tussen 20.15 uur en 20.45 uur komen om een kaarsje aan te steken.

Heer, herinner U de namen,
ieder die gestorven is.
Zie ons aan zoals wij kwamen
uit de diepte, het verlies
van de mensen, die wij dragen
op de lippen, in ons hart,
die wij missen sinds de dagen,
dat de dood ons huis verwart.

(Tekst: Kees van der Zwaard)

 

Fotoboek 150 jaar H. Laurentiuskerk bestellen

 

 

 

 

 

Op 17 oktober jl. is een prachtig fotoboek over het feest 150 jaar H. Laurentiuskerk op 2 september aangeboden aan Dirk Gudde.

Ook u kunt dit fotoboek in uw bezit krijgen. Het gaat om een tijdelijke aanbieding. Tot 5 november a.s. kunt u het fotoboek bestellen via het kerkelijk bureau.

De kosten zijn € 40,-.  Graag vooraf contant betalen.

Op zondag ligt een inkijkexemplaar achter in de kerk.

Op weekdagen is het boek in te zien op het kerkelijk bureau; maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur.

 

Expositie groot succes. Film Laurentiuskerk online.

Op 5 oktober kwam een eind aan de kleine expositie die was ingericht in Museum Voorschoten, bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de H. Laurentiuskerk. Meer dan 1000 bezoekers hebben de expositie gezien, al dan niet speciaal daarvoor naar het museum gekomen. Uit de enquête-formulieren bleek grote waardering voor de tentoonstelling.
De korte film die Arie Oliehoek maakte over de geschiedenis van de kerk, en tevens een portret van de activiteiten in en rond de kerk, is tijdens de hele expositie te zien geweest.
U kunt de film hier bekijken.

Oktober is bijbelmaand, Jonamaand

In de bijbelmaand staat het bijbelboek Jona centraal. Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Bondsgebouw.

Nog even de data op een rij:  

9 oktober om 14.00 – 16.00 uur

16 oktober om 20.00 – 22.00 uur

23 oktober om 14.00 – 16.00 uur

30 oktober om 20.00 – 22.00 uur

Zie verder een uitgebreide beschrijving op  blz. 21 in de Augustinus van oktober.

Van harte aanbevolen!

 

Gezinscatechese in 2019 van start

In januari 2019 starten we in onze parochie met een nieuw catecheseproject voor gezinnen. Hiermee hopen we een aanbod te doen aan ouders van nu; ouders die het geloof aan hun kinderen willen doorgeven en ook zelf verlangen naar verdieping en bezinning.

Wilt u meer weten?

Ga naar deze link. U kunt hier een informatie-brief en een informatie-folder downloaden en als u mee wilt doen, kunt u zich ook aanmelden.

 

Veiling 15 september 2018

Op 15 september 2018 houden in het Bondsgebouw een veiling van voorwerpen uit de Moeder Godskerk en door parochianen ter beschikking gestelde voorwerpen.

De veiling start om 20.00 uur.  De zaal is open vanaf 19.00 uur. De veiling staat onder toezicht van notaris mw. mr. M.W. Delahaije..

Van 16.00 uur tot 18.00 uur is het mogelijk om de kavels te bekijken en kan men eventueel schriftelijk een bod uitbrengen indien men ’s-avonds niet aanwezig kan zijn.

Ook zijn de kavels HIER online te bekijken.

De opbrengst is bestemd voor de herinrichting van de H. Laurentiuskerk en het ontwikkelen van een Moeder Godskapel.