Laurentius barbecue zondag 21 augustus

Na twee jaar van afwezigheid zetten we graag een heerlijke en gezellige traditie voort.

                                Op zondag 21 augustus om 17.00 uur in de pastorietuin

We vieren dan ook de feestdag van de H. Laurentius, patroon van onze Parochiekern.

Voorschotense parochianen, gemeenteleden (PGV) en leden van de Anglicaanse parochie St. James, worden uitgenodigd zich aan te melden: jong en ouder.

U kunt zich aanmelden bij het Kerkelijk Bureau, Leidseweg 102. Bij voorkeur tegelijk uw bijdrage van € 10,00 p/p afgeven i.v.m. de inkopen. GEZINNEN € 20. U kunt zich ook aanmelden per e-mail en kort daarna bij het Kerkelijk Bureau, Leidseweg 102,  uw bijdrage afgeven.

Wij zorgen dan voor voldoende eten en drinken.  Wilt u ook aan ons doorgeven of u vegetarisch eet? De gezelligheid en saamhorigheid maken we met elkaar!!

De organisatie is in handen van de Pastoraatgroep. Als u mee wil helpen als vrijwilliger dan horen wij dat graag! Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij het Kerkelijk Bureau (kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl) of via 071-5612508.  Dit alles onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond het Coronavirus.

De Pastoraatgroep

Benoeming Pastoraal Werker Sjoerd Zuidersma

Per 1 oktober a.s. zal de bisschop Sjoerd Zuidersma aanstellen tot lid van het Pastoraal Team in onze Parochie H. Augustinus. Hij is geboren op 21 september 1980. Hij heeft theologie gestudeerd in Utrecht en heeft werkervaring als jongerenwerker en als pastoraal werker.

De heer Zuidersma zal zijn werkzaamheden in een fulltime dienstverband gaan verrichten en zijn taakveld zal zijn jeugd- en jongeren waaronder ook 1e Communie en Vormsel en centrale gezinscatechese.

Voertuigzegening zondag 3 juli

Op zondag 3 juli om 12.00 uur worden op de parkeerplaats naast de H. Laurentiuskerk alle voertuigen gezegend. Ieder krijgt een klein aandenken en er zijn ter plekke beeldjes van de H. Christoffel te koop. Voor meer info zie De Augustinus van juni, blz. 21.

Aansluitend is er een lunch voor gezinnen met groot en klein in de tuin van de pastorie.

Ieder wordt verzocht zijn eigen lunch te verzorgen.

Afscheid Louise Hillen zondag 26 juni

Op zondag 26 juni is het de laatste keer dat Louise Hillen bij ons in de H. Laurentiuskerk als kerkmusicus, organist, cantor en dirigent actief zal zijn. Ze neemt deze dag na vele jaren afscheid en gaat genieten van haar welverdiende pensioen. U bent van harte welkom bij de koffie na afloop van de Eucharistieviering waar u haar persoonlijk gedag kunt zeggen.

In De Augustinus van juni staat op blz. 20 een mooi interview met Louise.

Orgelconcert zondag 19 juni door  Herman Lodder m.m.v. Songs for Friends

Op zondagavond 19 juni om 20.00 uur is er een orgelconcert in de H. Laurentiuskerk.

Uitvoerenden zijn Herman Lodder, organist en dirigent, en het vocaal vrouwenensemble Songs for Friends. Thema is “Fauré en tijdgenoten”. De toegang is vrij, collecte bij de uitgang.

Voor meer informatie: www.laurentiusorgelconcerten.nl. Zie ook blz. 19 van de Augustinus van juni.

Collecte Week Nederlandse Missionaris

Week Nederlandse Missionaris, Pinksteractie 28 mei t/m 5 juni 2022

Geloven in de ander. Samen één missie.

Eerste Pinksterdag zal de Week Nederlandse Missionaris afgesloten worden met de hoofdcollecte voor dit goede doel.

Missionaire werkers zijn mensen die op een eigentijdse wijze in de voetsporen van missionarissen treden. Zij brengen het motto “Geloven in de ander. Samen één missie” daadwerkelijk in de praktijk. Dit jaar staan missionaris Dick Zwarthoed en missionair werker Frans van Kranen centraal. Beiden zetten zich in voor kansarme jongeren, de eerste in Congo (al 50 jaar), de tweede in Brazilië. Zij zijn er altijd voor de ander. Zie ook de folders in de kerk.

Gelooft u ook in de ander, waar ook in de wereld? Laten we dan samen de actie van de Week Nederlandse Missionaris tot een succes maken. Met uw geldelijke steun kunnen wij de missionarissen en missionaire werkers een steuntje in de rug geven.

Eerste Pinksterdag is de hoofdcollecte volledig bestemd voor dit doel.

Mocht u rechtstreeks uw gift willen overmaken, dan kan dat op rekening NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM in Den Haag.

Bij voorbaat dank voor uw solidariteit!

Werkgroep MOV H. Augustinus.

Wijzigingen op het Kerkelijk Bureau per 1 juni

Met ingang van 1 juni is het Kerkelijk Bureau op vrijdag gesloten.

Na deze datum is het Kerkelijk Bureau geopend op maandag-, woensdag- en donderdagochtend van 09.30-12.30 uur.

Spiritueel Café 29 mei 2022 in de Dorpskerk met Arjen Barel.

Arjen Barel is directeur en trainer bij Storytelling Centre. Verhalen vertellen is in onze maatschappij niet meer zo gebruikelijk, evenmin als de tijd nemen om er naar te luisteren. Hij zal o.a. uitgeleggen hoe je storytelling inzet bij conflicten en hoe krachtig het delen van persoonlijke verhalen is. Hij schreef het boek ‘Sterker Staan met je Eigen Verhaal’. Het interessante van dit laatste boek van Barel is, dat hij ingaat op de vraag ‘Hoe geven we betekenis aan ons leven?’ Een hele belangrijke vraag, zeker op momenten in je leven dat het niet goed gaat. Hij vertelt over een eenvoudige methode die hij ontwikkelde, waarin het werken met je eigen herinneringen als verhalen centraal staat. Dit kun je toepassen op vrijwel elke levenssituatie of gebeurtenis. Bent u benieuwd hier meer over te horen? Kom dan naar het Spiritueel Café op zondag 29 mei a.s. in de Dorpskerk.

De middag duurt van 15.30-17:00 uur. U kunt vanaf 15:00 uur binnenlopen voor een kopje koffie of thee. De toegang is gratis, een bijdrage wordt op prijs gesteld. Meer info kunt u krijgen

bij Karen van Brussel, spiritueelcafe@kpnmail.nl

Dauwtrapfietstocht

Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei is er weer de traditionele Dauwtrapfietstocht met na afloop ontbijt in het Bondsgebouw. Vertrek om 7 uur bij de H. Laurentiuskerk.

Kosten € 5 pp. en €12,50 per gezin. Opgave graag vóór 23 mei bij het Kerkelijk Bureau,

071-5612508 of via kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl , evt. via e-mail bij of.schrage@hetnet.nl.

Voor meer info zie de Augustinus van mei, blz. 21.

Orgelconcert zondag15 mei

Op zondag 15 mei is er een orgelconcert in de H. Laurentiuskerk met Bert Mooiman, orgel

en Thies Roorda, fluit. Aanvang 20.00 uur.

De toegang is gratis, met collecte bij de uitgang.

Info: www.laurentiusorgelconcerten.nl