Programma 150 jaar H. Laurentiuskerk

In de maanden augustus en september zullen we vieren dat de
H. Laurentiuskerk op 17 augustus 1868 is gewijd en in gebruik genomen. Hier volgt een overzicht van de activiteiten.

Pontificale hoogmis en receptie 2 september

Hoogtepunt van de viering is de pontificale hoogmis op zondag 2 september. Om 11.15 begint deze viering, waarin mgr. A. van Luyn, oud-bisschop van Rotterdam, zal voorgaan, geassisteerd door de pastoor en de diakens uit ons pastorale team. Ook de locatiereferent is erbij en  op deze ochtend zullen ook al onze misdienaars optreden in nieuwe kleding. De kaarsjes bij de wijdingskruisjes zullen branden, uiteraard! Na deze viering is er een feestelijke ontvangst voor parochianen en genodigden in het Bondsgebouw.

Expositie Museum Voorschoten 8 augustus tot 30 september

In de periode 8 augustus tot 30 september is er in Museum Voorschoten een kleine expositie. Daarin wordt de geschiedenis van de H. Laurentiuskerk getoond als gebouw van de gelovige gemeenschap. Onderdeel van de expositie is een korte film over de H. Laurentiuskerk, die speciaal voor het jubileum gemaakt is. Het museum is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Toegang 4 euro. Het museum ontvangt u graag met een kopje koffie/thee. Vrienden van het museum hebben gratis toegang evenals  kinderen tot en met 12 jaar).

U bent ook van harte welkom bij de officiële opening van de expositie door de burgemeester van Voorschoten, mevrouw Bouvy-Koene, op 12 augustus om 16.00 uur. Ook pastoor Michel Hagen zal een korte toespraak houden. (Aansluitend is die dag de jaarlijkse Laurentius-barbecue in Bondsgebouw/pastorie, waarvoor aanmelding noodzakelijk is).

In de periode van de expositie zal de H. Laurentiuskerk op 2 zaterdagmiddagen extra te bezichtigen zijn:
25 augustus en 15 september, van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Open Monumentendag 8 september

Op Open Monumentendag, 8 september, zal de H. Laurentiuskerk extra in de aandacht staan vanwege het jubileum. Op deze dag zal de nieuwe gids voor de H. Laurentiuskerk beschikbaar zijn, waar momenteel hard aan wordt gewerkt. Er zal in de kerk een kleine expositie zijn met mooie voorwerpen die anders in de kluis opgeslagen zijn. Tevens zal er orgelspel zijn door de vaste organisten van de kerk: Richard Bot (11.00 en 12.00 uur) en Louise Hillen (14.00 en 15.00 uur). Rond deze recitals zijn er mogelijkheden voor bezichtiging van het orgel, en zal meer informatie gegeven worden, met lichtbeelden. Op deze dag is het Bondsgebouw open, waar wij de bezoekers ontvangen met koffie en thee, en waar ook de korte film over de kerk te zien zal zijn. Het precieze programma van de Open Monumentendag publiceren we in het septembernummer van De Augustinus.

Dirk Gudde

 

Noveengebed 150 jaar H. Laurentiuskerk

In september viert de parochie de wijding van de H. Laurentiuskerk, 150 jaar geleden.
Om dit jubileum ook met gebed te begeleiden is een noveengebed gemaakt, en een noveenkaars.  We bidden op voorspraak van de Moeder Gods, de H. Augustinus en de H. Laurentius voor de kerk, dat wil zeggen voor het gebouw, maar vooral voor de Kerk en de parochiegemeenschap die samenkomt in deze kerk om de Heer te ontmoeten en in Hem gemeenschap te zijn.

Gesuggereerd worden de volgende dagen voor het noveengebed:
– De 9 dagen vanaf de vooravond van het feest van de H. Laurentius (10 augustus) tot en met de wijdingsdag, dus van 9 augustus t/m 17 augustus.
– En/of: de periode tussen de wijdingsdatum (17 augustus) en de feestelijke viering op 2 september, bijvoorbeeld 24 augustus t/m 1 september (met midden in deze periode de feestdag van de H. Augustinus, patroon van onze parochie, op 28 augustus.

Het noveengebed vindt u hier.

De gezegende kaarsen zijn voor 5 euro verkrijgbaar in de H. Laurentiuskerk.

A novena prayer was developed to support the memorial of the consecration of the Church of St. Lawrence in Voorschoten (August 17, 1868) and its celebration on September 2, 2018.
The English version of this prayer may be found here.

 

Zondag 12 augustus BBQ

Graag zetten we een heerlijke traditie voort en ontsteken we op

zondag 12 augustus om 17.00 (!) de BBQ

weer ter gelegenheid van onze Heilige Laurentius.

Alle Voorschotense parochianen, gemeenteleden (PGV) en leden van de Anglicaanse parochie St. James worden uitgenodigd zich aan te melden bij het Kerkelijk Bureau aan de Leidseweg 102. Graag vooraf uw bijdrage van € 10 (kinderen € 5) pp. afgeven, dan zorgen wij dat er voldoende eten en drinken voor u is.

Bent u nog fit en vindt u het leuk om mee te helpen met opbouwen, inrichten, catering en/of het aantrekkelijk maken voor de jeugd, laat het dan graag snel weten!

Namens de Pastoraatgroep,

Liduin & Franja Mora (werkgroep BBQ)

 

Zondag 8 juli: Parkdienst: voor jong en oud!

Op 8 juli kerken wij buiten, in het Burgermeester Berkhoutpark! Een bijzondere gelegenheid om open voor iedereen, in de natuur samen (oecumenisch!) te vieren. Wij hebben een heel spannend thema: Wat vind je gek? Doe maar niet gewoon!  De mensen in Jezus’ ‘hometown’ Nazareth konden niet geloven dat een van hen zulke wijze, profetische woorden sprak in de synagoge. Volwassenen, kinderen en jongeren zullen op verschillende manieren aan de slag gaan met dit verhaal. Het is wel handig om een stoel of een kussentje mee te nemen..Na de viering is er natuurlijk uitgebreid tijd elkaar te ontmoeten met koffie/ thee/ en allerhande lekkers. Wilt u daar alstublieft iets voor meenemen? Taart, krentenbollen, koekjes, fruit,…  In deze dienst gaan voor ds. Anki Peper en pastoraal werker Dirk Gudde. Muzikaal staat Maria Rosenmöller aan het roer.

Aanvang 10.30 uur

Op 8 juli is er bij wijze van uitzondering GEEN VIERING in de H. Laurentiuskerk.

 

Zaterdag 7 juli cabaret

Het afgelopen jaar werkten we met het thema ‘gein’. Er viel en valt in de kerk gelukkig nog veel te lachen. Om dit jaar in stijl af te sluiten zullen Bert Boter en Dirk Gudde een cabaretavond verzorgen op zaterdag 7 juli om 20.00 uur in Het Kruispunt. Iedereen, groot en klein, Katholiek, Protestant of nog wat anders, is van harte welkom om een avond heerlijk te ontspannen.

Hacker actief

Op 19-05-2018 hebben onbevoegden zich toegang verschaft tot het emailadres van het Kerkelijk Bureau. Daardoor zijn er mails verstuurd, die niet daadwerkelijk van de medewerkers van het Kerkelijk Bureau afkomstig waren. Mogelijk zijn uw emailgegevens ook bij de onbevoegden terecht gekomen. Direct na ontdekking is er alles aan gedaan om het misbruik te stoppen en dit in de toekomst te voorkomen. Ook is hiervan melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Namens de Beheercommissie, Liduin Mora.

Dauwtrapfietstocht op Hemelvaartsdag 10 mei 2018

Zoals elk jaar zullen we ook dit jaar een dauwtrapfietstocht organiseren op Hemelvaartsdag.
Er zal een mooie tocht uitgezet worden, geschikt voor jong en oud. Ouders kunnen hun kinderen meebrengen; lekker met het hele gezin op de fiets. Onderweg stoppen we voor een kleine versnapering. Ook als u alleen bent, kunt u meefietsen; er zijn voldoende fietsmaatjes. Wij vertrekken om 7.00 uur bij de H. Laurentiuskerk en zijn tegen 9.00 uur terug in het Bondsgebouw.
Daar staat een heerlijk ontbijt voor ons klaar.

Het inschrijfgeld is € 5,00 per persoon. Komt u met het hele gezin dan betaalt u € 12,50.

De opbrengst van deze fietstocht is na aftrek van de onkosten bestemd voor een goed doel.
Op 6 mei vertellen Martin en José Wouters tijdens de koffie na de viering over deze fietstocht. Graag uiterlijk 7 mei opgeven bij het Kerkelijk bureau. Tel. 071-5612508 of via de mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl, zodat we weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. Wilt u liever niet meefietsen maar wel gezellig ontbijten, geeft u zich dan ook even op. Tot ziens op de fiets en/of bij het ontbijt!

Aansluitend is er een Eucharistieviering om 10.00 uur.

Vastenactieproject 2018 Lumen Valley Togo

Zoals u weet steunt de parochie H. Augustinus tijdens de vastentijd het project in het Noorden van Togo. De broeders van St. Jan hebben daar het project opgezet om werkloze en daardoor kansarme jongeren te scholen, werkervaring te laten opdoen en ze te helpen met het beginnen van eigen bedrijfjes. We ondersteunen de opleidingen tot plavuizenlegger, imker en geitenfokker. Goed om te weten: 1 Togolees met werk houdt minstens 7 anderen in leven.

Achter in de kerk hangen posters en er liggen flyers met meer informatie.

Ook staat de olifant weer achter in de kerk in afwachting van uw gaven.

Op 18 maart en na de Paaswake zal er een deurcollecte zijn voor Lumen Valley Togo.

Dit project bevelen wij van harte bij u aan.

Werkgroep MOV.

Voor meer informatie: website van Lumen Valley

 

Veertigdagentijd 2018: Onvoorwaardelijke liefde

Het jaarthema van dit seizoen is gein. Gein is een heel leuk woord, maar het schuurt wat met de thematiek van de veertigdagentijd. Daarom gaan voor deze periode nog eens kijken waar het woord gein vandaan komt. Het is namelijk een Jiddisch woord dat zijn oorsprong vindt in het Hebreeuwse chén. Chén wordt vertaald als genade en zo kwam ik uit bij het thema ‘onvoorwaardelijke liefde’. Dat is genade immers: de liefdevolle barmhartigheid waarmee de Eeuwige naar onze wereld kijkt en naar de mensen die daar wonen, naar ons.
Een paar jaar geleden hielden we vaak in de veertigdagentijd filmavonden. Meestal – niet altijd – waren ze een succes. Vandaar dat we het nog eens willen proberen. Er zijn drie films uitgezocht met die onvoorwaardelijke liefde als achtergrond.
Elke avond bestaat uit een vastenmaaltijd, een vesperdienst en een filmavond. Niemand is verplicht ze alle drie bij te wonen. Wie alleen naar de maaltijd wil, prima. Hetzelfde geldt voor wie alleen naar de vesperdienst of de filmavond wil. Voor maaltijd moet men zich van tevoren opgeven. Dat is nodig om te weten hoeveel eten er moet worden klaar gemaakt. Dan kan via een lijst in de kerk, maar telefonisch of via e-mail bij Freek Bakker, tel. 5761130; 06-13805668 of f.l.bakker51@hotmail.com.

Voor het volledige programma: klik hier.

 

Actie Kerkbalans 2018

In het weekend van 21 januari 2018 gaat de Actie Kerkbalans 2018 van start. 

Binnenkort ontvangt u een enveloppe in de brievenbus met daarin informatie over de Aktie Kerkbalans, de stand van zaken van onze parochiekern en de manieren waarop kunt bijdragen.

Dankzij uw bijdragen hebben wij in 2017 het streefbedrag ruim gehaald.

Uiteraard hopen wij dat we ook in 2018 weer op uw bijdrage te kunnen rekenen.

Voor meer informatie: klik hier