Vesperdienst van 4 mei a.s. verplaatst naar het Kruispunt

Elk jaar organiseer de Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten voor de 4 mei-plechtigheid om 18.45 uur in de Dorpskerk een vesperdienst waar iedereen hartelijk welkom is. Omdat de verbouwing van de Dorpskerk begonnen is, is deze vesperdienst dit jaar niet in de Dorpskerk, maar in het Kruispunt, de kerk tegenover Albert Heijn.

Het thema van deze dienst is ‘De kracht van dromen’. Het is een oecumenische dienst. Daarom vervult naast de protestantse voorganger ds. F.L. Bakker ook de katholieke gebedsleider de heer J. Naber een belangrijke rol is deze dienst.

Omdat het een vesperdienst is voorafgaande aan de dodenherdenking zal de muziek ingetogen zijn en bestaan uit orgel- en fluitmuziek.

Zoals gezegd, is iedereen hartelijk welkom.

Meer informatie: 071-5761130 of 06-13805668.

 

Ingebruikname orgel uit de Moeder Godskerk in de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk

In de afgelopen maanden is het Reil-orgel uit de Moeder Godskerk is overgebracht naar de H. Joannes de Doperkerk aan de Kerkstraat 70 te Katwijk.

In de viering van zondag 7 april om 9.30 uur zal het orgel worden gewijd en voor het eerst in een viering worden bespeeld. U bent van harte welkom bij deze viering.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Parochiekern H. Joannes de Doper.

 

Passiecantate ‘Who is this King?’ in Katwijk

Op 12 april 2019 voert het middenkoor Vocalis uit Katwijk de passiecantate ‘Who is this King?’ uit.

Plaats: Joannes de Doper kerk, Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn.
Aanvang: 20.00 uur.

Voor uitgebreide informatie klik hier.

 

Diocesaan inluidmoment Actie Kerkbalans zaterdag 19 januari 2019

,, Het was gewoon een feestje om dit met elkaar te mogen meemaken.” ,,Wat ontroerend om die kinderen van kinderkoor De Vrolijke Noot daar dat klokkenlied te horen zingen, het is toch de generatie waar we de fakkel aan door moeten geven.” ,,De saamhorigheid lieten we vanmiddag toch goed zien met vertegenwoordigers uit alle parochiekernen van onze parochie van de H. Augustinus.” ,,Ik had dit voor geen euro willen missen. Dit was wat deze middag betreft hier in Katwijk ook een succesverhaal in de Katholieke Kerk.”

Zomaar vier reacties van verschillende aanwezigen bij het diocesane inloopmoment namens de 48 parochies van het bisdom Rotterdam zaterdagmiddag 19 januari van 12.30 – 13.30 uur in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk. Dit moment was dan ook uitermate goed geslaagd.

(Lees verder)

 

 

 

 

 

 

 

 

Diocesaan inluidmoment Kerkbalans 2019 op 19 januari

Dit jaar vindt het diocesane inluidmoment van het bisdom Rotterdam voor de aftrap van de Actie Kerkbalans 2019 plaats in onze parochie.  Vicaris Tjeerd Visser zal nl. op 19 januari om 13.00 uur de klokken gaan luiden in de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk. Dat is een prachtige aanleiding om er een extra feestelijk inluidmoment van te maken. Onder de vlag van ‘saamhorigheid’ zullen de kerkbalanslopers worden geïnspireerd als het kinderkoor De Vrolijke Noot het Actie Kerkbalanslied zal toezingen. Ook vertegenwoordigers uit de andere vijf parochiekernen zullen aanwezig zijn en meedelen in de feestvreugde, saamhorigheid parochiebreed! En nog mooier als ook u erbij bent. We zien uit naar uw komst!

 

Zondag 6 januari: Nieuwjaarskoffie en uitreiking Laurentiuspenning

Na de Eucharistieviering op de eerste gewone zondag van het jaar, is er in het Bondsgebouw extra feestelijk koffiedrinken, met oliebollen, een glaasje, en de gelegenheid elkaar zalig nieuwjaar te wensen.
Op deze ochtend wordt ook de Laurentiuspenning uitgereikt. Fijn als we hier met veel parochianen bij zijn. Komt u ook? Van harte welkom!

De Pastoraatgroep

 

Allerzielen, 2 november 2018, H. Laurentiuskerk

Heilige Laurentiuskerk, Leidseweg 98, Voorschoten
Viering Allerzielen: 19.30-20.15 uur
Muziek, gebed en kaarsjes aansteken: inloop 20.15-20.45 uur

 

 

 

 

 

 

In november laten de bomen hun bladeren vallen en wordt het eerder donker. We worden eraan herinnerd dat het leven een einde heeft. De novembermaand brengt ons in contact met ons eigen levenseinde en met de dood van mensen die we verloren hebben.

Op 2 november gedenkt de katholieke kerk de gestorvenen. Zij worden herdacht door te zingen, te bidden en een kaarsje aan te steken. De lichtjes herinneren ons aan de overledenen en aan het licht van God waarin de overledenen verkeren.

Van 19.30 tot ongeveer 20.15 uur is er een gebedsviering in de Laurentiuskerk en op het parochiekerkhof ter gedachtenis aan de overledenen uit de parochiekern van afgelopen jaar en de andere overledenen die we willen gedenken.

Na afloop van de viering is er tussen 20.15 en 20.45 uur gelegenheid om in de Laurentiuskerk een kaarsje aan te steken en te bidden voor dierbare gestorvenen. Ook als u niet verbonden bent aan de kerk, maar wel iemand in eerbied wilt herdenken, bent u van harte welkom. U kunt ook alleen tussen 20.15 uur en 20.45 uur komen om een kaarsje aan te steken.

Heer, herinner U de namen,
ieder die gestorven is.
Zie ons aan zoals wij kwamen
uit de diepte, het verlies
van de mensen, die wij dragen
op de lippen, in ons hart,
die wij missen sinds de dagen,
dat de dood ons huis verwart.

(Tekst: Kees van der Zwaard)

 

Fotoboek 150 jaar H. Laurentiuskerk bestellen

 

 

 

 

 

Op 17 oktober jl. is een prachtig fotoboek over het feest 150 jaar H. Laurentiuskerk op 2 september aangeboden aan Dirk Gudde.

Ook u kunt dit fotoboek in uw bezit krijgen. Het gaat om een tijdelijke aanbieding. Tot 5 november a.s. kunt u het fotoboek bestellen via het kerkelijk bureau.

De kosten zijn € 40,-.  Graag vooraf contant betalen.

Op zondag ligt een inkijkexemplaar achter in de kerk.

Op weekdagen is het boek in te zien op het kerkelijk bureau; maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur.

 

Expositie groot succes. Film Laurentiuskerk online.

Op 5 oktober kwam een eind aan de kleine expositie die was ingericht in Museum Voorschoten, bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de H. Laurentiuskerk. Meer dan 1000 bezoekers hebben de expositie gezien, al dan niet speciaal daarvoor naar het museum gekomen. Uit de enquête-formulieren bleek grote waardering voor de tentoonstelling.
De korte film die Arie Oliehoek maakte over de geschiedenis van de kerk, en tevens een portret van de activiteiten in en rond de kerk, is tijdens de hele expositie te zien geweest.
U kunt de film hier bekijken.

Oktober is bijbelmaand, Jonamaand

In de bijbelmaand staat het bijbelboek Jona centraal. Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Bondsgebouw.

Nog even de data op een rij:  

9 oktober om 14.00 – 16.00 uur

16 oktober om 20.00 – 22.00 uur

23 oktober om 14.00 – 16.00 uur

30 oktober om 20.00 – 22.00 uur

Zie verder een uitgebreide beschrijving op  blz. 21 in de Augustinus van oktober.

Van harte aanbevolen!